^
O înclistimos
Ăl evreea ando Egipto
Ăl evreea sas cherde robi ando Egipto
O cherimos hai o hastraiimos le Moiseasco
O Moisea mudarel ăc egipteanos hai nașăl ando Madiano
O Del del duma le Moiseasa anda o stufiș cai phabol
O Del del drom le Moiseas co thagar le Egiptosco
O Del sicavel le Moiseas so te cherel
O Moisea ril pes ando Egipto
O Aron maladeol le Moiseasa
O Moisea angla o faraono
E buchi pharilis pale
O Del pale phenel că va hastravel le poporos
O neamo le Moiseasco hai le Aronosco
O Rai phendeas le Moiseasche hai le Aronosche te cheren ăl semnea
E rovli cherdi sap
O pai cherdo rat
Ăl broști pheren o them
Ăl țînțarea păl manuș hai păl animalea
Ăl machea pherdes ăl chera
Ăl animalea nasfailes
Ăl bube păl manuș
O brîșînd barăsa
Ăl lăcustea
O întunearico
Ăl israelițea telearen anda o Egipto
O Rai phendeas le Moiseasche hai le Aronosche so te cheren ch-e Patraghi
E sărbătoarea le azimenghi
E Patraghi
Ăl israelițea telearen anda o Egipto
Mai but andai Patraghi
Sar te închearen goghi o poporo le evreengo anda soste cherdeas o Rai
O Rai hastravel le evreen co Baro Pai le Trestiengo
E ghili le Moiseaschi
O giamos co Sinaia
O pai cherco ch-e Mara
O marno anda o ceri
O Rai phendeas le israelițenghe te hodinin pes andă le ieftango ghes
O Aron ciul rigate niște mana
O Rai dineas pai andai stînca
O Israel marel le amalecițen
O Ietro sicavel le Moiseas sar te crisil le poporos
O Israel co Sinai
Ăl deș porunci
O Del phenel sar te cheren o altari
O poporo cherel bezeh, o Moisea rughil pes hai o Del iertil len
O vițelo le sumnacasco
O Moisea pale rughil le Raies te iertil le israelițen
O Rai maladeol le Moiseasa andăc corto avri andai tabăra
O Rai phenel că si te avel pe poporosa
Ăl table ăl neve le crisache
Ăl manuș anen daruri le Devlesche
O poporo anel daruri anda o corto
E slava le Raieschi pherdilis o than lesche beșimasco cana sas sfințome catar ăl rașaia