40
E slava le Raieschi pherdilis o than lesche beșimasco cana sas sfințome catar ăl rașaia
34 O noro uciardeas o corto le malaiimasco hai e slava le Raieschi pherdeas o than lesche beșimasco. 35 O Moisea ni daștilas te gial ando corto le malaiimasco, că o noro beșelas opral pă leste, hai e slava le Raieschi pherdeas o than lesco beșimasco.
36 Cabor încheardeas lengo phirimos, ăl israelițea telearenas cana vazdelas pes o noro poa corto, 37 hai cana ni vazdelas pes o noro ni telearenas, gi ando ghes cana vazdelas pes. 38 O noro le Raiesco sas opral po corto o ghes. Hai e reat sas iag ando noro angla ăl iacha saoră chereschi le Israelosche cabor încheardeas lengo phirimos.