^
Ăl crisitorea
O neamo le Iudasco hai le Simionosco maren le canaanițen ando sudo
O Otniel hai e Acsa
Mai but marimata ando sudo le themosco
O limos le Betelosco
Ăl israelițea ni gonisarde saoră manușăn anda o nordo le themosco
O Îngero le Raiesco mustrol le poporos
Păce mulos o Iosua, o poporo mucleas mai buteoar le Devles, hai ov dinea len crisitorea
O Otniel, o angluno crisitori
E ciuri le Ehudoschi
E rovli le Șamgaroschi
E Debora hai o Barac
Ăl israelițea cheren pale so si nasul angla o Rai
O Rai alol le Ghedeonos
O Ghedeon perael o altari le Bahalosco
O Ghedeon cherdeol gata andal marimata
O Ghedeon manghel aver semno catar o Del
O Ghedeon hai lesche trin șăla manuș
Ăl roiimata le efraimițenghe contra le Ghedeonoschi
O Ghedeon mudarel le thagaren le madianițenghe
O Ghedeon cherdeas ăc idolo hai o Israel închinosailos leste
O merimos le Ghedeonosco
Pale ăl israelițea închinon pes căl idolea
E holi le Devleschi astardeol contra le Israeloschi
O Iefta si ciutino comandanto po poporo
O Iefta marel le amonițien
O Iefta cherel ăc sovel cai ni trăbulas cherdititlo Deuteronomo 18:10
E dei le Samsonoschi sas sterpo
O Samson alol pesche romni
E abghin anda o hoito le leeosco
O abeav hai e ghicitoarea le Samsonoschi
O Samson phabarel ăl cîmpuri le filisteaenghe
O Samson hai e falca le hăreschi
O Samson lel ăl porți catar o foro le filisteiengo Gaza
O Samson hai e Dalila
O Samson răzbunil pes hai merel