^
O phirimos
E Maria haj o Aron den duma kontra le Mojsǎsqi
So dikhles äl deśuduj manuś anθ-o Kanaan
O Kore haj lesqe manuś xolǎren le Rajes dar o Raj alol le manuśän kaj si ćaće
E rovli le Aronosqi
Kon daśtil te paśol k-o korto le Rajesqo?
E pokin le raśajenqi
E pokin le levicenqi: E rig e sfïnto
Pale rovel pes o poporo
O Edom ni kamel te mukel le Israelos te nakhel
O merimos le Aronosqo
O sap le xarkomaqo
O Balak dinǎs drom pala o Balaam
E xärni le Balaamosqi del duma
E prooroćia e angluni le Balaamosqi
Le dujenqi prooroćia
Le trinenqi prooroćia
Le śtarenqi prooroćia