18
Haj kadǎ o Raj phendǎs le Aronosqe:
— Tu, ke ćhave haj o kher ke dadesqo, ⸤äl Kehateśti⸥ tusa, te phiraven äl bezexa kerde kontra le bukǎnqi sfïnto! Tu haj ke ćhave te phiraven äl bezexa kerde kontra le sluźbaqi le raśajenqi!
An i ke phralen, o njamo le Levesqo, o njamo ke dadesqo, te aven phangle tuθar haj te sluźin tuqe, kana tu haj ke ćhave sen angla o korto le malaimasqo. On te päzin tumen haj saoro korto! Dar ta na paśon kaθar äl bukǎ sfïnto, nić kaθar o altari, kaśte na meren nić on haj nić tume! On te aven paśa tuθe haj te päzin o korto le malaimasqo haj sǎ so si kerdo i k-o korto, dar aver dakoniva ta na paśol tumenθe!
Tume te päzin o than o sfïnto haj o altari, ta na maj xolǎov p-äl israelicǎ! Dikh kä alosardem tumare phralen le levicen anθa o maśkar le israelicenqo sar äk daro anθa tumenθe, dine le Rajes, kaśte keren so träbul k-o korto le malaimasqo. Numa tu haj ke ćhave daśtin te sluźin sar raśaja k-o altari haj pala i perdjaua kaj si angla o Kivoto. Dav tumen äk daro: si te keren buki sar raśaja. Haj kana aver dakoniva si te paśol, te avel mudardo!
E pokin le raśajenqi
O Raj maj phendǎs le Aronosqe:
— Dikh, me dav tut anθä ki griźa mïrä daruri. Tuqe haj ke ćhavenqe dinem äl daruri ćhutine rigaθe manqe kaθar äl israelicǎ, te aven tumare: haj kadaja te avel äk kris veśniko. Ita so si te avel kiro anθa-l bukǎ maj sfïnto kaj naj phabarde: saorä daruri lenqe: daruri xamasqe, saorä źertfe andine manuśänθar te kerdǒn uźe, haj saorä źertfe andine anθa-i doś, save si te anen len manqe. Kadal bukǎ äl maj sfïnto te aven kire haj ke ćhavenqe! 10 Te xas len anθ-äk than sfïnto, orso murś te xal anθa lenθe, te aven sfïnto anθa tuθe!
11 Si te aven kire i kadal daruri: äl daruri andine kaθar äl israelicǎ dav len tuqe, ke ćhavenqe haj ke ćheǎnqe, haj kadaja te avel äk krisimos veśniko. Kola save si uźe anθä kǒ kher te xan anθa lenθe!
12 Haj dav tut sǎ so si maj laćho anθa o untdelemno, sǎ so si maj laćho anθa-i mol gugli haj o giv, anθ-äl roade anglune save va anena len le Rajesqe. 13 Saorä roade äl anglune lenqe phuǎqe save anen len le Rajesqe te aven kire! Kola save si uźe anθa kǒ kher te xan anθa lenθe! 14 Te aven kire sǎ so si ćhutine rigaθe le Rajesqe sar xalǎ pes sovel anθ-o Israelo!
15 Te avel kiro orso angluno kerdo kaj va anena les le Rajesqe sar źertfa, i manuś, i animalǎ paśa o kher! Dar träbul te avel pale pokindo o angluno kerdo le manuśäsqo haj i le animalenqo kaj ni träbul xale. 16 (Te aven pale pokinde äl ćhave kana pherena äk ćhon panʒe siklença* Panʒ siklǎ ruposqe sas kam 55 grame. ruposqe, pala o siklo le kortosqo, savo si biś gere.) 17 Dar ta na avel pale pokindo o angluno kerdo le gurumnǎqo, le brakhǎqo haj le buznǎqo: si sfinci. Lenqo rat te ćhores les p-o altari haj te phabares lenqo pravarimos te kerel thuv — sar äk khandimos śukar le Rajesqe. 18 Haj lenqo mas te avel kiro, sar o kolin haj e ćang e ćaćia Levitiko 7:30-33 andine sar daro si kire! 19 Dav tut (tut, ke ćhaven haj ke ćheǎn) saorä daruri sfïnto andine le Rajesqe kaθar äl israelicǎ. Kadaja te avel äk krisimos veśniko. Kadava si äk phanglimos lonesqo ïntotdjauna angla o Raj, anθa tuθe haj anθa ke ćhave!
E pokin le levicenqi: E rig e sfïnto
20 O Raj maj phendǎs le Aronosqe:
— Anθä lenqo them naj te perel tut rig phuǎqi haj naj te avel tut rig anθä sosθe si le len. Me sem sar ki rig haj me sem sar e phuv kaj pelisas tuqe anθ-o maśkar le israelicenqo.
21 Le ćhaven le Levesqe dav len anθ-o than le phuǎqo saorï le deśenqi rig anθ-o Israelo anθa-i buki savi keren lan, anθa-i buki le kortosqi le malaimasqo. 22 Äl israelicǎ ta na maj paśon k-o korto le malaimasqo, kaśte na keren bezex haj te meren! 23 Äl levicǎ te keren buki k-o korto le malaimasqo haj te phiraven o bezex kerdo kontra le kortosqi! Kadaja te avel äk kris veśniko anθa-k njamo anθä aver njamo! Haj ta na avel len rig phuǎqi anθ-o maśkar le israelicenqo! 24 Anθa kodoja dav le levicen anθ-o than le phuǎqo le deśenqi rig savi anen la äl israelicǎ le Rajesqe. Anθa kodolasqe phendem anθa lenθe: «Ta na avel len rig phuǎqi anθ-o maśkar le israelicenqo!»
25 O Raj phendǎs le Mojsǎsqi:
26 Te phenes le levicenqe: «Kana len kaθar äl israelicǎ le deśenqi rig savi dinem la tuqe anθ-o than le phuǎqo, te den anθa la äk daro anθa o Raj: le deśenqi rig anθa-i le deśenqi rig! 27 Haj o daro tumaro si te avel gindo sar o giv anθa-i ariab Levitiko 27:30. haj sar e mol gugli anθa o tjasqo andine avrenθar. 28 Kadǎ te den i tume äk daro le Rajesqe, anθa saorä bukǎ le deśenqi rig save len lan kaθar äl israelicǎ! Te den le raśajes le Aronos o daro le Rajesqo! 29 Anθa saorä daruri save del pes tumenqe, te den daruri le Rajes, anθa sǎ so si maj laćho te den e rig e sfïnto!»
30 Te phenes le levicenqe: «Kana dinen anθa lenθe e rig e maj laćhi, o resto kaj aćhol si te avel anθa tumenθe xamos, sar si avren save kides anθa-i aria xamos haj anθa o tjasqo pimos! 31 Daśtin te xan les anθä orso than, tume haj tumare khera, kä kadava si tumaro pokinimos anθa-i buki k-o korto le malaimasqo. 32 Naj te aven dośale, kana maj anglal den e rig savi si maj laćhi. Kadǎ ni maxrin äl daruri sfïnto le israelicenqe, haj naj te meren.»

*18:16 Panʒ siklǎ ruposqe sas kam 55 grame.

a18:18 Levitiko 7:30-33

b18:27 Levitiko 27:30.