^
Janoś
O Judaś anel manuśen kaj te xuden le Jezuśes
Le Jezuśes liʒan les ko Anas
O Peter phenel ke na prinʒanel le Jezuśes
O baro rëśëj ćhul kerdeśë le Jezuśesqe
O Peter phenel inke jekhar, ke na prinʒanel le Jezuśes
O Jezuśis anglo Pilatuś
Le Jezuśes po kërëstos fësitinen les
Le Jezuśesqro meribo
Le Jezuśesqro parrubo
O Jezuśis opre tamodinel
O Jezuśis sikavel pes la Mariaqe katha Mogdola
O Jezuśis sikavel pes pesqre tonitvanǒnenqe
O Jezuśis sikavel pes le Tomaśesqe