^
O Del del o them o Canaan le Israelosche
O Rai sicavel le Iosuas te avel zuralo
O poporo așunel catar o Iosua sar catar o Moisea
E Rahav hai ăl iscoade
Ăl israelițea nachen o Iordano
O pai le Ioradonosco oprisailos hai ăl manuș nachles
Ăl israelițea si cinde tele hai sărbătorin o Ghes le Încalaiimasco anda o Egipto
O Rai del drom ăc ajutori zuralo
O Iosua ciul o vast po Ierihono
O bezeh le Acanosco
O Iosua lel o foro Ai
O Iosua cetil o sicaiimos le poporosche
Ăl manuș anda o Gabaon phiradon gogheasa hai hastran catar o Israel
O cham hai o cionot beșen andăc than
Ăl israelițea liles saoro them
O Iosua del duma le israelițenghe
O Iosua merel