🏠 <     Alfabeto le literasa „k”     Alfabeto le literasa „c”
O salmo 37
E griźa le Rajesqi anθa-l manuś äl laćhe
Äk gili le Davidosqi
1 Na xolǎvo p-äl nasul
haj na ïngǎr xoli pä kola kaj keren nasul,
2 kä va pälina pes sigo sar e ćar,
va śukǒna sar e ćar e zeleno.
3 Pakǎ anθ-o Raj haj ker o miśtimos!
Beś anθ-o them
haj traisar anθ-o pakǎmos!
4 Rode ki bukuria anθ-o Raj,
haj ov va dela tut so kamel kǒ ilo.
5 De kǒ drom le Rajesqe,
muk tut phirado lesθar,
haj ov va kerela buki anθa tuθe:
6 Va kerela te dikhǒl kǒ ćaćimos sar e lumina,
haj kǒ miśtimos sar o kham kana tatǎrel maj zurales.
7 Aćh angla o Raj haj aźukǎr gogǎver!
Na xolǎo pä kova kaj räuśil pä pǒ drom,
p-o manuś kaj kerel o nasulimos savo kamel!
8 Muk e xoli haj na le jag!
Na xolǎo tut,
kä o xolǎrimos ïngǎrel numa k-o nasulimos.
9 Kä äl nasul va avena mudarde,
dar kola kaj aźukǎren le Rajes,
o them si te avel lenqo.
10 Maj si äk cïra vremǎ,
haj kola kaj keren nasul naj te maj aven.
Va dikhesa kä lenqo than kaj sas,
haj naj te maj avel.
11 O them si te avel kolenqo kaj si smerime,
haj si te bukurin pes but paćǎθar.
12 Kola kaj keren nasul keren planuri kontra le laćhenqi,
haj kiden anθa-l dand kontra lenqi.
13 Dar o Raj asal kaθar o nasul,
kä ʒanel kä avel lesqo ćaso le krisimasqo.
14 Kola kaj keren nasul ïnkalaven e sabia haj ïntinzon pǒ arko
kaśte peraven le ćoräs haj le näkäźimenes,
kaśte ćhinen kolen kaj phiren anθ-o ćaćimos.
15 Dar lenqi sabia si te ïntril sa anθä lenqo ilo,
haj lenqe arkuri si te phagǒn.
16 Maj laćho si o cïra le ćaćesqo,
dä sar o bravalimos butenqo kaj keren nasul.
17 Kä äl vast kolenqe kaj keren nasul si te aven phage,
dar o Raj ïnkǎrel le ćaćen.
18 Le Rajes si les griźa kaθar äl gesa le manuśänqe uźe,
haj lenqi rig kaθar o Raj ïnkǎrel veśniko.
19 Naj te aven laʒavesqe anθ-o timpo o nasul,
haj si te aven ćajle anθ-äl gesa le bokhaqe.
20 Dar kola kaj keren nasul si te meren,
haj äl duśmaja le Rajesqe va xasaona sar o pravarimos le capenqo:
va xasaona pes anθ-o thuv.a
21 Kova kaj kerel nasul lel uʒile haj ni maj del palpale,
dar o laćho si miloso haj del.
22 Kä o them si te avel kolenqo binekuvintime lesθar,
dar kola dine armaja lesθar si te aven mudarde.
23 O Raj zurǎrel äl pïrne le manuśäsqe
kana jubil lesqo drom.
24 I kana perela,
naj perado dä sǎ,
kä o Raj ïnkǎrel les vastesθar.
 
25 Semas tärno haj phurilem,
dar ni dikhlem le ćaćes bistardo,
nić lesqe ćhaven mangindos marno.
26 Si les mila anθä fiosavo ges haj del uʒile,
haj lesqe ćhave si te aven äk binekuvïntarǎ.
27 Durǒ kaθar o nasul haj ker o miśtimos,
haj va traisa anθ-o them pentru ïntotdjauna.
28 Kä o Raj jubil o ćaćimos
haj ni mukel kolen save aćhon leça.
Si te aven päzime ïntotdjauna,
dar äl ćhave kolenqe kaj keren nasul si te aven mudarde.
29 O them si te avel le laćhenqo,
si te beśen anθä lesθe veśniko.
 
30 O muj le laćhesqo phenel e gogi,
lesqi ćhib del duma o ćaćimos.
31 O sikaimos lesqe Devlesqo si anθä lesqo ilo,
haj lesqe pïrne ni kovlǒn.
32 Kova kaj kerel nasul dikhel ćorjal le ćaćes
haj kamel te mudarel les.
33 Dar o Raj ni mukel les anθä lesqo vast
haj ni arakhel les dośalo kana si krisome.
34 Aźukǎr le Rajes,
phir pä lesqo drom,
haj ov si te del tut ćinstja ka o them te avel kiro,
haj si te dikhes kolen kaj keren nasul,
sar si mudarde.
35 Dikhlem koles kaj kerel nasul haj nas les mila,
ïntinzolas pes sar äk dafino zeleno miśto ćhutino anθä lesqo them.
36 Dar kana maj nakhlem othar,
dikh,
ma nas othe.
Rodem les,
dar ni maj daśtisajlem te arakhav les.
37 Vardisar miśto k-o uźo haj dikh le ćaćes,
kä äl laćhimata aźukǎren le manuśäs le paćǎqo.
38 Dar äl dośale si te aven mudarde anθ-äk than,
o merimos aźukǎrel kolen kaj keren nasul.
39 O xastramos le ćaćenqo avel kaθar o Raj.
Ov si sar äk than zuralo kaj on garadon ke vremǎ le nekazosqi.
40 O Raj aźutil len haj xastravel len.
Xastravel len kaθar kola kaj keren nasul haj ïnkalavel len,
kä azävädin pes lesθe.