41
Äl sune le faraonosqe
Pala duj bärś, o faraono dikhlǎs suno kä beśelas paśa o Paj o Nilo, kana jefta gurumnǎ śukar haj pravardǎ ïnkliste anθa o Nilo haj ïnćeposajles te xan maśkar äl tresti. Pala lenθe maj ïnkliste anθa o Nilo aver jefta gurumnǎ, ʒungalǎ haj sanǎ, haj oprisajles paśa lenθe p-e rig le Nilosqi. Äl gurumnǎ ʒungalǎ haj sanǎ xales kolen jefta gurumnǎ śukar haj pravardǎ. Haj o faraono uśtilos anθa-i lindri. Pale sutos haj dikhlǎs pale suno. Jefta spićǎ givesqe pravarde haj laćhe bariles p-äk sulum. Haj pala lenθe ïnkliste aver jefta spićǎ sane haj phabarde kaθar e braval tati. Äl spićǎ äl sane xales kolen jefta spićǎ pravarde haj pherde. O faraono uśtilos haj dinǎs pi sǎma kä sas äk suno. Detexara, o faraono xolǎjlos haj dinǎ drom te aven saorä vräźitorǎ haj saorä manuś gogǎça le Eʒiptosqe. Phendǎ lenqe pe sune, dar koniva ni daśtisajlos te tälmäćil len le faraonosqe.
Atunća o maj baro le paharnićenqo phendǎs le faraonosqe:
— Ages anav manqe gogi kaθar mïrä dośa. 10 O faraono xolǎjlosas pä pe sluźitorǎ, haj ćhudǎsas amen anθ-o phandaimos, anθ-o kher le maj baresqo le sträźerenqo, man haj le maj bares le brutarenqo. 11 Ame dikhlǎm po-k suno anθ-äk rǎt, haj fiosavo suno sas les lesqi tälmäćirja. 12 Sas othe amença äk evreo tärno, robo k-o maj baro le sträźerenqo. Phendǎm lesqe amare sune, haj ov tälmäćisardǎs amare sune. 13 Äl bukǎ kerdiles sar ov phendǎs. Me semas ćhutino pale anθä mïrï buki, haj o maj baro kolenqo kaj keren marno sas spïnzurime.
O Josif tälmäćil äl sune le faraonosqe
14 O faraono dinǎ drom te anen le Josifos. Ïnkalade les sigo anθa o phandaimos. Pala so o Josif ranglǎ pes haj parubdǎ pe coale, gelos k-o faraono. 15 O faraono phendǎs le Josifosqe:
— Dikhlem äk suno, dar koniva ni daśtil te tälmäćil les. Dar aśundem kä tu sar aśunesa äk suno, i tälmäćis les.
16 O Josif dinǎs anglal le faraonos:
— Na manθar, haj kaθar o Del si o dimos anglal te avel paćǎ le faraonos.
17 O faraono phendǎs atunć le Josifosqe:
— Anθä muro suno me beśavas p-o malo le Nilosqo, 18 kana jefta gurumnǎ pravardǎ haj śukar ïnkliste anθa o Nilo haj ïnćeposajles te xan maśkar äl tresti. 19 Pala lenθe maj ïnkliste aver jefta gurumnǎ śukǎ, ʒungalǎ haj sanardǎ. Ni maj dikhlem aver kadǎ dä ʒungalǎ anθä saoro Them le Eʒiptosqo. 20 Äl gurumnǎ kaj sas sanǎ haj ʒungalǎ xales le jefta gurumnǎ kaj ïnkliste anglal. 21 Xale len haj ni prinʒandǒlas kä geles anθä lenqo pär, ba sas sa kadǎ dä ʒungalǎ sar anglal. Haj uśtilem.
22 Maj dikhlem äk suno: jefta spićǎ givesqe pherde haj laćhe bariles p-äk sulum. 23 Pala lenθe ïnkliste aver jefta spićǎ śuke, sane haj phabarde kaθar e braval tati. 24 Äl spićǎ äl sane xales äl jefta spićǎ laćhe. Kana phendem äl bukǎ kadala le vräźitorenqe, koniva ni daśtisajlos te tälmäćil len manqe.
25 O Josif phendǎs le faraonosqe:
— Äl sune le faraonosqe xakǎrdǒn sa kadǎ. O Del sikadǎs le faraonosqe so si te kerel. 26 Äl jefta gurumnǎ laćhǎ si jefta bärś, haj kola jefta spićǎ laćhe si jefta bärś: äl sune xakǎrdǒn sa kadǎ. 27 Äl jefta gurumnǎ sanardǎ haj ʒungalǎ, kaj ïnklistes pala kola anglune, xakǎrdǒl jefta bärś, haj äl jefta spićǎ nange, phabarde kaθar e braval tati, si te avel sa jefta bärś bokhaqe. 28 Kadǎ, pala sar phendem le faraonosqe, o Del sikadǎs le faraonosqe so si te kerel. 29 Dikh, si te avel jefta bärś pherde xamos pä saoro Them le Eʒiptosqo. 30 Pala lenθe va avena jefta bärś bokhaqe, kadǎ kä si te bistrel pes saorä pherimos kadava anθ-o Them le Eʒiptosqo haj e bokh va ćorarela o them. 31 E bokh kadaja kaj si te avel si kadǎ dä bari kä naj te maj anen pesqe gogi kaθar o pherimos le xamasqo anθ-o them. 32 O faraono dikhlǎs o suno duj drom, kä e buki kadaja si hotärïme kaθar o Del, haj o Del si te kerel lan sigo.
33 Akanak, o faraono te arakhel äk manuś kaj prinʒanel but haj si gogǎça te ćhul les anθ-o śäro le Themosqo le Eʒiptosqo. 34 O faraono te ćhul manuś anθ-o them save aśunen kaθar kadav manuś, kaśte kiden le panʒenqi rig anθa-l roade le Eʒiptosqe anθ-o timpo le jefta bärśenqo kaj si pherde xamos. 35 Te kiden saoro xamos anθ-äl bärśa kadala laćhe kaj si te aven, haj talaj komanda le faraonosqi te keren grämezi givesqe anθ-äl foruri, haj te päzin len. 36 O xamos kadava si te avel o xamos le themosqo anθa-l jefta bärś le bokhaqe save si te aven anθ-o Them le Eʒiptosqo, kaśte na xasaol o them bokhaθar.
O Josif aresel baro
37 Kadaja plaćujas le faraonos haj saorä sluźitoren lesqe. 38 O faraono phendǎs pe sluźitorenqe:
— Daśtisas ame te arakhas äk manuś sar kadava, saves te avel anθä lesθe o Duxo le Devlesqo?
39 O faraono phendǎs le Josifosqe:
— Kä o Del sikadǎ tuqe saorä bukǎ kadala, naj koniva kaj prinʒanel kadǎ dä but haj si gogǎça sar tuθe. 40 Kerav tut maj baro pä muro kher, haj saoro poporo muro va kerena so tu phenes. Numa me si te avav maj baro tuθar kä me sem o thagar.
41 O faraono phendǎs le Josifosqe:
— Akanak kerav tut stäpïno pä saoro Them le Eʒiptosqo.
42 O faraono ïnkaladǎs pi angrusti anθa o naj haj ćhutǎ lan anθ-o naj le Josifosqo, xuradǎ les coalença sane inosqe haj ćhutǎ lesqe äk lanco sumnakasqo ke kor. 43 Vazdǎ les anθ-o urdon sar le dujenqo manuś anθ-o them haj denas muj angla lesθe:
— Anθä koćande!
Kadǎ areslos ov o maj baro pä saoro Them le Eʒiptosqo. 44 Haj maj phendǎs le Josifosqe:
— Me sem o faraono. Dar bi kiro koniva naj te vazdel o vast, nić o pïrno anθä saoro Them le Eʒiptosqo.
45 O faraono ćhutǎs le Josifosqe o anav Cafnat-Paneax, haj dinǎ les dä rromni le Asnata, e ćhej le Poti-Ferasqi, o raśaj le forosqo On. Kadǎ kerdilos o Josif raj p-o Them le Eʒiptosqo.
46 Le Josifos sas les trǎnda bärś kana beślos angla o faraono, o thagar le Eʒiptosqo. Atunća telǎrdǎs kaθar o faraono haj phirdǎs anθä saoro Them le Eʒiptosqo. 47 Anθ-o timpo le jefta bärśenqo pherde, e phuv dinǎs xamos but. 48 O Josif kidǎs saoro xamos anθa kadala jefta bärś anθ-o Them le Eʒiptosqo. Ćhutǎs o xamos anθ-äl foruri, ćhutindos anθä fiosavo foro o xamos poa kïmpo paśal. 49 O Josif kidǎs kadǎ dä but giv sar o kiśaj le bare pajesqo, kä ni maj ramosardes, kä ni maj daśtilas pes te sokotin.
50 Angla äl bärśa le bokhaqe, e Asnat, e ćhej le Poti-Ferasqi, o raśaj le forosqo On, kerdǎ le Josifosqe duj ćhave. 51 O Josif ćhutǎs le anglune ćhavesqe o anav Manase,* Manase xakǎrdǒl anθ-e ćhib ebrajko: „kova kaj kerel man te bistrav”. kä phenelas:
— O Del kerdǎ man te bistrav saorä xoljarimata mïrä haj saoro kher mïrä dadesqo.
52 Kolesqe le dujenqo ćhutǎs lesqo anav Efraim, Efraim xakǎrdǒl anθ-e ćhib ebrajko: „dinǎ man ćhave”.
— Käć — ov phendǎs — o Del dinǎ man ćhave anθ-o them kaj me suferisardem.
53 Äl jefta bärś pherde xamos anθ-o Them le Eʒiptosqo nakhles, 54 haj ïnćeposajles äl jefta bärś le bokhaqe, kadǎ sar phendǎs o Josif. Anθä saorä thema sas bokh, dar anθä saoro Them le Eʒiptosqo sas xamos. 55 Kana bokhajlos saoro Them le Eʒiptosqo, o poporo dine muj k-o faraono anθa xamasθe. O faraono phendǎs saorä eʒipteěnqe:
— Ʒan k-o Josif haj keren so va phenela ov!
56 Kana e bokh sas pä saorä phuv, o Josif putardǎs saorä thana xamaça te bikinel giv le eʒipteěnqe. E bokh sas bari kjar anθ-o Them le Eʒiptosqo, 57 dar pa saorä phuv ʒanas anθ-o Eʒipto te kinen giv kaθar o Josif, kä pä saorä phuv sas bokh bari.

*41:51 Manase xakǎrdǒl anθ-e ćhib ebrajko: „kova kaj kerel man te bistrav”.

41:52 Efraim xakǎrdǒl anθ-e ćhib ebrajko: „dinǎ man ćhave”.