40
Duj anθa-l phandade si len po-k suno
Pala äk vremǎ, o paharniko haj o brutari le thagaresqo anθ-o Eʒipto kerde nasulimos pe stäpïnosqe. O faraono xolǎjlos p-äl duj sluźitorǎ pire: p-o maj baro le paharnićenqo, haj p-o maj baro le brutarenqo. Ćhutǎ len te aven päzime anθ-o kher le maj baresqo le sträźerenqo, anθ-o phandaimos kaj sas o Josif phandado. O maj baro le sträźerenqo ćhutǎs le Josifos te sluźil lenqe.
Pala so beśles maj but vremǎ phandade (o paharniko haj o brutari le thagaresqo le Eʒiptosqo, save sas phandade anθ-o phandaimos), dikhles anθ-äk rǎt äl duj po-k suno, haj fiosavo suno sas les aver tälmäćirja. O Josif, kana avilos de texara lenθe, dikhlǎs pä lenθe. Haj dikhlǎ len xolǎme. Puślǎs le sluźitoren le faraonosqe, save sas leça phandade anθ-o phandaimos lesqe stäpïnosqo:
— Sosθe sen xolǎme ages?
On dine les anglal:
— Dikhlǎm äk suno haj naj koniva te tälmäćil les.
O Josif phendǎ lenqe:
— Ni ʒanen kä e tälmäćirja si kaθar o Del? Phenen manqe so suno dikhlen!
O maj baro le paharnićenqo phendǎ le Josifosqe pǒ suno:
— Anθä muro suno me dikhlem äk vica angla manθe. 10 E vica kadaja sas lan trin mlädicǎ. Pala kodoja dinǎs äl frunze, kerdǎs lulugǎ haj e drakh pakilis. 11 O paharo le faraonosqo sas anθä muro vast. Me lilem äl drakha, ïnkhǎrdem len anθ-o paharo le faraonosqo, haj ćhutem o paharo anθ-o vast le faraonosqo.
12 O Josif phendǎ lesqe:
— E tälmäćirja ke sunesqi si kadǎ: Äl trin mlädice si trin ges. 13 Pa trin ges o faraono si te vazdel kǒ śäro sar sas, si te ćhul tut pale anθä ki sluźba haj si te ćhus pale o paharo anθ-o vast le faraonosqo, sar keresas maj anglal, kana sanas lesqo paharniko. 14 Dar te anes tuqe gogi i manθar kana avesa k-o miśtimos, haj rugiv tut te sikaves manqe miśtimos! Ćhu äk vorba laćhi anθa manθe k-o faraono haj ïnkal man anθa o kher kadava! 15 Kä semas lilo silaça anθa o them le evreenqo, haj kjar kathe ni kerdem khanć te ćhun man anθä phandaimos.
16 O maj baro le brutarenqo, dikhindos kä o Josif dinǎs äk tälmäćirja laćhi, phendǎs:
— Dikhlem i me äk suno. Pä muro śäro sas trin kośuri marnesqe. 17 Anθ-o kośo opral sas saorä feluri marnesqe haj guglimasqe kerde anθa o faraono. Dar äl ćiriklǎ xanas len anθa o kośo kaj sas pä muro śäro.
18 O Josif dinǎs anglal:
— E tälmäćirja ke sunesqi si kadǎ: Äl trin kośuri si trin ges. 19 Pala trin ges, o faraono si te vazdel kǒ śäro tuθar, si te ćhul tut p-äk kaśt haj kǒ mas si te xan les äl ćiriklǎ.
20 Anθä le trinenqo ges sas o ges le faraonosqo. Ov dinǎs äk sinia anθa saorä sluźitorǎ pire. Vazdǎs o śäro le maj baresqo le paharnićenqo haj o śäro le maj baresqo le brutarenqo angla pe sluźitorǎ. 21 Le maj bares le paharnićenqo ćhutǎ les pale anθä lesqi buki dä paharniko, haj ov ćhutǎs pale o paharo anθ-o vast le faraonosqo, 22 dar le maj bares le brutarenqo spïnzurisardǎ les, sar phendǎs o Josif pala lenqo suno. 23 Dar o maj baro le paharnićenqo ni maj andǎ pesqe gogi k-o Josif. Bistardǎ les.