25
Kolaver ćhave le Avraamosqe
O Avraam maj lilǎs pesqe äk rromni kaj bućholas Ketura. Oj kerdǎs lesqe le Zimranos, le Jokśanos, le Medanos, le Madianos, le Iśbakos haj le Śuahos. O Jokśano kerdǎs le Sebas haj le Dedanos. Äl ćhave le Dedanosqe sas äl aśurimi, äl letuśimi haj äl leumimi. Äl ćhave le Madianosqe sas o Efa, o Efer, o Enoh, o Abida haj o Elda. Sǎ kadala sas äl ćhave le Keturaqe.
O Avraam dinǎs sǎ so les sas les k-o Isak. Le ćhaven kolavren kaj kerde len aver rromnǎ lesqe, o Avraam dinǎ len daruri, haj kabor ov sas ʒuvindo, durǎrdǎ len paśa pǒ ćhavo o Isak, kaθar o räsärito, anθ-o Them Kedem.
O merimos le Avraamosqo
Äl ges le Avraamosqe kaj ov traisajlos sas äk śäl haj jeftadeśa haj panʒ bärś. O Avraam dinǎ pǒ duxo haj mulos pala äk śukar phurimos, purano anθ-äl bärśa haj ćajlo gesenθar, haj nakhlos paśa pe phure. O Isak haj o Ismael, lesqe ćhave, praxosarde les anθ-e peśtera Makpela kaj si jekh angla avresθe le Mamreça, anθ-o islazo le Efronosqo o ćhavo le Coharesqo, o hetito. 10 Kadava si o islazo kaj kindǎsas les o Avraam kaθar äl ćhave le Hetosqe. Othe sas praxome o Avraam haj lesqi rromni e Sara. 11 Pala sosθe mulos o Avraam, o Del binekuvintisardǎs lesqe ćhaves le Isakos. Ov beśelas paśaj xaing Lahaj-Roi.
Äl ćhave le Ismaelosqe
12 Kadala si äl bukǎ kaj kerdiles anθ-o njamo Ismael, o ćhavo le Avraamosqo kaj kerdǎ les le Avraamosqe e eʒiptjanka Agar, e roaba le Saraqi. 13 Kadala si äl anava le ćhavenqe le Ismaelosqe, sar sas amenqe phende: o Nebajot, o ćhavo o maj baro le Ismaelosqo, o Kedar, o Adbeel, o Mibsam, 14 o Miśma, o Duma, o Masa, 15 o Hadad, o Tema, o Jetur, o Nafiś haj o Kedma. 16 Kadala si äl ćhave le Ismaelosqe; kadala si lenqe anava, lenqe gava haj lenqe śatre. On sas deśuduj bulibaśa, fiosavo bulibaśa pe njamoça. 17 Äl ges le Ismaelosqe kaj ov traisajlos sas äk śäl haj trǎnda haj jefta bärś. Ov dinǎs pǒ duxo haj mulos, haj nakhlos paśa pe phure. 18 Äl ćhave pala lesθe beśles maśkar o Havila haj o Śur, karing o esto kaθar o Eʒipto, sar ʒas karing o Aśur. On laćhardile haj beśles dur kaθar kolaver ćhave le Avraamosqe.
O Isak
(25:19—28:9)
O Esau haj o Jakov
19 Kadala si äl bukǎ kaj kerdiles anθ-o njamo Isak, o ćhavo le Avraamosqo. O Avraam kerdǎs le Isakos. 20 Le Isakos sas les saranda bärś kana lilǎs dä rromni le Rebeka, e ćhej le Betuelosqi, kaj sas anθa o njamo Aram, anθa o Padan-Aram, e phej le Labanosqi, o arameno. 21 O Isak rugisajlos le Rajesqe anθa pi rromni, kä ni kerelas ćhave, haj o Raj aśundǎ les. Lesqi rromni e Rebeka aćhilis khamni. 22 Äl ćhave mardǒnas anθa laqo pär, haj oj phendǎs: „Sosθe kerdǒl kadǎ mança?” Gelis te pućhel le Rajes. 23 Haj o Raj phendǎs laqe:
— Duj njamuri si
anθä kǒ pär,
duj poporǎ si te despärcin pes
anθa kǒ pär.
Jekh anθa kadala njamuri
si te avel maj zuralo
dä sar koaver.
O maj baro si te sluźil le maj cïjnesqe.
24 Pherdiles äl gesa kana träbulas te kerel, haj ćaćes anθä laqo pär sas duj ćhave. 25 Kova anglal ïnklisto dä sǎ lolo, lesqo trupo sas sar äk pośtin pherdo bal, haj kodolasqe ćhutes lesqo anav Esau.* O anav Esau xakǎrdǒl „bal”. 26 Pala kodoja ïnklistos lesqo phral, kaj ïnkǎrelas le vasteça kïlkïjesθar le Esaos. Haj kodolasqe ćhutes lesqo anav Jakov. O anav Jakov xakǎrdǒl „kïlkïj”. Le Isakos sas les śovardeś bärś kana kerdiles on.
O Esau bikinel pǒ drepto dä angluno
27 Äl ćhave kadala kerdile bare. O Esau areslos äk vïnätori laćho, äk manuś kaj beśelas maj but p-o kïmpo, dar o Jakov sas äk manuś gogǎver, kaj beśelas khere anθ-äl korturi. 28 O Isak jubilas le Esaos, kä plaćolas les lesqo vïnämos; e Rebeka jubilas maj but le Jakovos.
29 Äk data kana o Jakov kiravelas äk zumi, o Esau avilos poa kïmpo khino mulo. 30 Haj o Esau phendǎs le Jakovosqe:
— Rugiv tut, de ma te xav anθa kadav xamos lolo, kä sem khino mulo.
Kodolasqe dinǎ pes lesqe o anav Edom. Edom xakǎrdǒl „lolo”. 31 O Jakov phendǎs:
— Bikin manqe maj anglal kǒ drepto dä angluno!
32 O Esau boldǎ lesqe palpale:
— Dikh man, sem pä merimasθe, sosθe te avel man kadav drepto dä angluno?
33 Haj o Jakov phendǎs:
— Xa manqe sovel maj anglal!
O Esau xalǎ lesqe sovel, haj kadǎ bikindǎs pǒ drepto dä angluno le Jakovosqe. 34 Atunć o Jakov dinǎs le Esaos marno haj zumi lintjaqi. Ov xalǎs haj pilǎs. Pala kodoja uśtilos haj telǎrdǎs.
Haj kadǎ ni ïnkǎrdǎs o Esau sǎma kaθar pǒ drepto dä angluno.

*25:25 O anav Esau xakǎrdǒl „bal”.

25:26 O anav Jakov xakǎrdǒl „kïlkïj”.

25:30 Edom xakǎrdǒl „lolo”.