149
Bucurin tumen chelindos hai ghilabandos le Raiesche!
Lăudin le Raies!* Ando originalo si: „Aleluia!” Ghilaben le Raiesche ăc ghili nevi,
ghilaben lesche laude mașcar ăl manuș, savenghi mila aciol caring leste!
Te bucuril pes o Israelo catar cova cai cherdea les,
te veselin pes cola cai beșen ando Siono catar lengo thagar!
Te lăudin lesco anav chelimasa,
te ghilaben lesche le tamburimasa hai le harfasa!
Că le Raies placiol les lesco poporo,
hai hureael șucar colen cai nai zurale hastraiimasa.
Catar cadaia cinstea te bucurin pes cola savenghi mila aciol caring leste,
hai te ghilaben bucuriatar andă pe paturi!
 
Ăl laude le Devlesche te aven andă lengo mui
hai ăc sabia ascuțime andă lengo vast
caște răzbunin pes păl neamuri anda nasulimos cherdo
hai te pedepsin le poporean!
Caște phanden lenghe thagaren lanțurența
hai lenghe baren cătușența sastrenghe,
caște cherdeol contra lenghi e cris cai si ramome!
Cadaia si ăc cinstea anda saoră savenghi mila aciol caring leste.
Lăudin le Raies! Ando originalo si: „Aleluia!”

*149:1 Ando originalo si: „Aleluia!”

149:9 Ando originalo si: „Aleluia!”