150
Cas si len phurdimos, te lăudin le Raies!
Lăudin le Raies!* Ando originalo si: „Aleluia!”
Te lăudin le Devles andă lesco than o sfînto!
Te lăudin les andă lesco ceri zuralo!
Te lăudin les anda lesche fapte zurale,
te lăudin les cabor meritil lesco barimos!
Te lăudin les bașimasa trîmbițaco,
te lăudin les lăutasa hai harfasa!
Te lăudin les tamburimasa hai chelimasa,
te lăudin les diblasa, cobzasa hai fluierosa!
Te lăudin les chimvalența zurale,
te lăudin les chimvalența bașaiimasche!
Sea so si len phurdimos, te lăudin le Raies!
Lăudin le Raies! Ando originalo si: „Aleluia!”

*150:1 Ando originalo si: „Aleluia!”

150:6 Ando originalo si: „Aleluia!”