3
Dichen so dragostea dea amen o Dad, că phendea amenghe ciave le Devlesche. Hai cadea seam. Codolasche e lumea ni hacarel amen, că nici les ni hacardea les. Mîră gugle, acanac seam ciave le Devlesche. Hai so si te avas, o Del ni sicadea amenghe gi acanac. Dar gianas că, atunci cana va sicadeola, va avasa sar leste,* Ando originalo „va sicadeola”, daștil pes te hacheardol „o Cristos va sicadeola”, sau „so si te avas va sicadeola”. că si te dichas les cadea sar si. Hai saorăn cai si len e nadejda cadaia, ujon pes, sar si ov ujo.
Sea cai cheren bezeh, vazden pes contra le crisachi le Devleschi, că te cheres bezeh si te vazdes tut contra leschi crisachi. Hai gianen că ov sicadilos caște lel ăl bezeha hai andă leste nai bezeh. Cadea că sea cai acion andă leste ni cheren bezeh. Cola cai cheren bezeh ni dichle les, nici ni pringiande les.
Ciavorale, conic ta na tharel tumen! Cova cai trail ando ciacimos si ciacio, sar ov si ciacio. Cova cai trail ando bezeh si le benghesco, că dă anglal o beng cherel bezeh. Anda cadaia o Ciavo le Devlesco sicadilos caște nimicil ăl buchea cai cheren len o beng. Nici ăc ciavo le Devlesco ni trail ando bezeh, că e viața le Devlestar aciol andă leste. Hai ni daștil te trail ando bezeh, Ando originalo „ni daștil te trail ando bezeh” si „ni daștil te cherel bezeh”. că si ăc ciavo le Devlesco. 10 Prin cadaia pringiandeon ăl ciave le Devlesche hai ăl ciave le benghesche: sea cai ni train ando ciacimos nai catar o Del, nici cola save ni iubin pe phralen.
Te iubis amen iech pă aver!
11 Că cadaia si e vestea savi așunden lan dă anglal, te iubis amen iech pă aver. 12 Ta na avas sar sas o Cain, cai sas le nasulesco hai mudardeas pe phrales. Hai sostar mudardea les? Că lesche fapte sas nasul, hai ăl fapte lesche phralesche sas ciace. 13 Phralale, na mirin tumen, cana urol tumen e lumea! 14 Ame gianas că nachleam anda o mulimos che viața, pentrucă iubis amare phralen. Con ni iubil aciol ando mulimos. 15 Sea cai uron pe phralen si ucigașea. Hai gianen că nici ăc ucigaș nai les andă leste e viața veșnico.
16 Ame pringiandeam e dragostea prin cadaia că o ov dineas pi viața anda amende. I ame trăbul te deas amari viața anda amare phral. 17 Cana daconiva si les ăl lacimata le lumeache, hai dichel pe phrales andăl pharaimata hai ni sicavel lesche mila, sar si andă leste e dragostea le Devleschi? 18 Ciavorale, ta na iubis le vorbasa, nici le cibasa, hai te iubis le faptasa hai le ciacimasa!
Ăl ciave le Devlesche ni trăbul te daran angla o Dad
19 Cadea va pringianasa că seam le ciacimasche hai va liniștisa amare ile angla leste, 20 cana amaro ilo mustrol amen, anda codoia că o Del si mai baro dă sar amaro ilo hai pringianel sea. 21 Mîră gugle, cana ni mustrol amen amaro ilo, seam bi daraco angla o Del. 22 Hai orso va mangasa va primisa lestar, codolasche că păzis lesche porunci hai cheras so les placiol les. 23 Cadaia si leschi porunca: te pacheas ando anav lesche Ciavesco, o Isus Cristos, hai te iubis amen iech pă aver, sar poruncisardea amenghe ov. 24 Con cherel lesche porunci aciol ando Del hai o Del andă leste. Hai cadea gianas că ov aciol andă amende: prin o Duho saves dinea les amenghe.

*3:2 Ando originalo „va sicadeola”, daștil pes te hacheardol „o Cristos va sicadeola”, sau „so si te avas va sicadeola”.

3:9 Ando originalo „ni daștil te trail ando bezeh” si „ni daștil te cherel bezeh”.