^
Ăl palune sikaiimata le Moiseaske
O Israel trăbul te înkearel o phanglimos
O Moisea phenel le poporoske te ramol e kris păl bar
Ăl armaia poa Plai Ebal
O Rai va binekuvintila tut kana așunes lestar
O Rai si te del tut armaia kana ni așunesa lestar
O phanglimos kerdo ando Moab
Kana o Israel va ortola pes ko Rai
O Iosua aresel o baro le poporosko
E ghili le Moiseaski
Kai si te merel o Moisea
O Moisea binekuvintil le israelițen
O mulimos le Moiseasko