116
Äk manuś, kaj xastrajlos ta na merel, del slava le Rajes
Jubiv le Rajes,
kä ov aśunel muro glaso kana dav muj lesθe.
Anθa kodoja kä ov aśundǎ man,
va dava les muj saorï viaca mïrï.
Kidenas man äl dorǎ le mulimasqe
haj lilǎ man äk bari dar kaθar o kher le mulenqo:
semas astardo kaθar äk dar haj äk dukh ilesqi.
Atunć dinǎm muj o anav le Rajesqo:
„Rugiv tut, Raja,
xastrav mïrï viaca!”
O Raj si pherdo laćhimos
haj si ćaćo, amaro Del si miloso.
O Raj päzil kolen kaj si sar äl cignorä:
semas perado, dar ov xastradǎ man.
Pale av gogǎver, muro ilo,
kä o Raj kerdǎ tuqe miśto!
Ćaćes, tu xastradǎn mïrï viaca kaθar o mulimos,
mïrä jakha kaθar äl apsǎ,
haj mïrä pïrne kaśte na perav.
Va phirava le Rajeça
pe phuv le ʒuvindenqi.
10 Sas man pakjamos,
kjar kana phenavas: „Sem nasul perado”,
11 i kjar atunć kana sigo phenavas:
„Saorä manuś si xoxamne!”
12 Sar va pokinava le Rajesqe
saorä laćhimos lesqo karing manθe?
13 Va anava daro äk paharo mol kä xastrajlem,
haj va dava muj k-o Raj pä lesqo anav.
14 Angla saoro poporo lesqo
va kerava saorä sovelǎ kaj xalem len le Rajesqe.
15 Kuć si angla o Raj
o merimos kolenqo kaj pakǎn anθä lesθe.
16 Of, Raja, ćaćes sem kǒ robo,
sem kǒ robo, o ćhavo ke roabaqo!
Tu putardǎn äl komburi kaj phangle man!
17 Va anava tuqe źertfa anθa-k sinia sfïnto naimaski,
haj va dava muj k-o Raj pä lesqo anav.
18 Angla saoro poporo lesqo
va kerava saorä sovelǎ kaj xalem len le Rajesqe,
19 anθ-äl barǎ le kheresqe le Rajesqo,
anθä kǒ maśkar, Jerusalime.
Läudin le Rajes!* Anθ-o oriʒinalo si: „Aleluja!”

*116:19 Anθ-o oriʒinalo si: „Aleluja!”