4
E Debora haj o Barak
Päće mulos o Ehud, äl israelicǎ pale kerde so si nasul angla o Raj. Haj o Raj bikindǎs len anθ-o vast le Jabinosqo, o thagar le Kanaanosqo, savesqo thagarimos sas anθ-o Hacor. O baro lesqe armataqo sas o Sisera, savo beśelas k-o Harośet-Goim. Äl israelicǎ dine muj k-o Raj, kä le Siseras sas les ïnǎ śäla urdona sastreça, haj dä biś bärś uśtjaelas le israelicen anθ-äl pïrne.
Anθ-o timpo kodova, anθ-o Israelo sas krisitori e Debora, äk prooroćica, e rromni le Lapidotosqi. Oj beśelas tala o palmieri le Deboraqo, maśkar e Rama haj o Betel, p-äl Plaja le Efraimosqe, haj äl israelicǎ gele laθe anθa krisaθe. Oj dinǎs drom te del muj le Barakos, o ćhavo le Abinoamosqo, anθa o Kedeś-Neftali, haj phendǎs lesqe:
— O Raj, o Del le Israelosqo porunćil tuqe: „Ʒa k-o plaj o Tabor haj le tuça deś mi manuś anθa o njamo le Neftalosqo haj anθa o njamo le Zabulonosqo! Me va anava karing tuθe k-o paj Kiśon le Siseras, o baro le armataqo le Jabinosqi, lesqe urdonença haj lesqe bute manuśänça haj va dava les anθä kǒ vast.”
Haj o Barak phendǎs laqe:
— Kana avesa mança, si te ʒav, dar kana ni avesa mança, naj te ʒav.
Haj oj phendǎs:
— Miśto, si te ʒav tuça, dar atunća e onoarǎ naj te avel kiri p-o drom kaj va ʒasa, kä o Raj va dela le Siseras anθ-o vast äk ʒuvlǎqo.
Haj e Debora gelis le Barakoça k-o Kedeś. 10 O Barak dinǎs muj le njamos le Zabulunosqo haj le Neftalosqo k-o Kedeś, haj deś mi manuś ʒanas pala lesθe te mardǒn. E Debora gelis i oj leça.
11 Sas äk manuś kaj bućholas Heber, äk kenito. Ov dinǎsas pes rigaθe kaθar pǒ njamo, äl kenicǎ, äl ćhave le Xobabosqe, o sokro le Mojsǎsqo, haj ćhutǎs pǒ korto k-o steźari anθ-o Caanaim, paśa o Kedeś.
12 Phendinǎjlos le Siserasqe kä o Barak, o ćhavo le Abinoamosqo, gelos k-o plajo Tabor te mardǒl. 13 O Sisera kidǎs anθ-äk than saorä urdona pire, ïnǎ śäla urdona sastreça, haj saorä manuśän kaj sas leça. Telǎrde kaθar o Harośet-Goim haj aresle k-o paj Kiśon. 14 Atunć e Debora phendǎs le Barakosqe:
— Uśti, kä kadava si o ges kana o Raj dinǎs le Siseras anθä kǒ vast! Ita kä o Raj ʒal angla tuθe.
Haj o Barak dinǎs pes tele poa plaj Tabor deśe mie manuśänça pala pesθe. 15 O Raj naśadǎs angla o Barak le aźutoreça le sabǎqo le Siseras, saorä urdona haj saorï armata. O Sisera dinǎs pes tele anθa pǒ urdon haj naśelas telal. 16 O Barak naślos palal urdona haj pala-i armata ʒi k-o Harośet-Goim haj saorï armata le Siserasqi pelis ande sabia. Haj ni maj aćhilos nić jekh.
17 O Sisera naślos telal k-o korto le Jaelaqo, e rromni le Heberosqi o kenito, käć maśkar o Jabin, o thagar le Hacorosqo, haj e familia le Heberosqi o kenito sas paćǎ. 18 E Jael ïnklistis angla o Sisera haj phendǎs lesqe:
— Haj andrä, muro raj, haj manθe, na dara!
Ov ïntrisajlos laθe anθ-o korto haj oj ućhardǎs les äk kapaça. 19 Ov phendǎs laqe:
— De man, rugiv tut, äk cïra paj te pǎv, kä si manqe truś!
Oj putardǎs o burdufo le thudeça, dinǎs les te pel haj ućhardǎs les. 20 Ov phendǎs laqe:
— Beś k-o muj le kortosqo haj kana va avela dakoniva haj pućhela tut: «Si dakoniva kathe?», tu te des les anglal: «Naj khonik!»
21 E Jael, e rromni le Heberosqi, lilǎs äk araqo kortosqo, lilǎs äk ćokano, ïntrisajlis pohalja lesθe haj mardǎs lesqe o araqo anθ-e tïmpla, ʒi kana nakhlos anθ-e phuv. Ov sovelas phares kä sas khino, haj mulos. 22 Haj ita kä o Barak rodelas le Siseras. E Jael ïnklisti lesqe anglal haj phendǎs lesqe:
— Av haj si te sikavav tuqe le manuśäs kaj rodes les!
Ov ïntrisajlos laθe haj ita kä o Sisera beśelas ïntinzome, mulo, le arakoça anθ-e tïmpla. 23 Anθ-o ges kodova o Del bangǎrdǎs le Jabinos, o thagar le Kanaanosqo, angla äl israelicǎ. 24 O vast le israelicenqo mukelas pes maj phares p-o Jabin, o thagar le Kanaanosqo, ʒi kana nimićisarde les.