35
Äl manuś anen daruri le Devlesqe
O Mojsǎ maj phendǎs saorä manuśänqe le israelicenqe:
— Ita so porunćisardǎs o Raj: Kon kamel te anel daro le Rajesqe, len anθa so si tumen, haj te anen äk daro le Rajesqe: sumnakaj, rupo haj bronzo; thav albastro, viśinio haj lolo, ino sano haj bal buznǎqo; morkhǎ berbećenqe vopsime anθ-o lolo haj morkhǎ delfinosqe; kaśt akaćaqo, untdelemno anθa-i lumina, khandimata anθa untdelemnosθe makhimasqo, haj anθa-i tämïja kaj khandel śukar; bara oniksosqe haj aver bara anθa astarimos p-e źilekta haj p-o kolin.
10 Sǎ kaj xakǎrdǒn anθa tumenθe te aven haj te keren sǎ so phendǎs o Raj!
11 O than kaj si te beśel o Del: O korto haj lesqo ućarimos, lesqe kopć, lesqe bläni, lesqe grinz, lesqe stïlpi haj lesqe pïrne;
12 o Kivoto le Devlesqo haj lesqe grinz, laqo ućarimos haj e perdjaua kaj si angla o Kivoto;
13 e sinia haj laqe grinz, haj saorä bukǎ kaj si laça, haj o marno kaj ćhul pes angla o Del;
14 o sfeśniqo anθa-i lumina pe bukǎnça, lesqe kandelǎ haj untdelemno anθa-i lumina; 15 o altari anθa-i tämïja haj lesqe grinz, o untdelemno anθa o makhimos haj e tämïja kaj khandel śukar, haj e perdjaua le udaresqi kaθar e intrarǎ le thanesqi kaj si te beśel o Del;
16 o altari anθa o phabarimos dä sǎ, lesqo grätari le bronzosqo, lesqe grinz haj saorä bukǎ lesqe; o ligǎno pe pïrnesa;
17 äl kovorǎ kaj keren e bar, lenqe stïlpi, lenqe pïrne haj e perdjaua kaθar e poarta le barjaqi;
18 äl kile le kortosqe, äl kile le barǎqe haj lenqe dorja; 19 äl coale śukar le sluźbaqe anθ-o than o sfïnto, äl coale sfïnto le raśajesqe, le Aronosqe, haj äl coale lesqe ćhavenqe kaj sluźin sar raśaja.
20 Saorä manuś le israelicenqe ïnklistes angla e Mojsǎ. 21 Haj avile sǎ kaj sas len anθ-o ilo, sǎ kola kaj plaćujas len, haj andines äk daro le Rajesqe kaśte keren o korto le malaimasqo, anθa sǎ so träbulas othe haj anθa äl coale sfïnto. 22 Avile i murś haj i ʒuvlǎ, sǎ kaj cïrdǎ len o ilo haj andine angrustǎ nakhesqe, coarθe, angrustǎ, salbe haj saorä feluri bukǎ sumnakasqe. Fiosavo andinǎs o daro sumnakuno angla o Raj. 23 Saorä kaj sas len thav albastro, viśinio haj lolo, ino sano haj bal buznǎqo, morkhǎ berbećenqe vopsime anθ-o lolo haj morkhǎ delfinosqe, ande len. 24 Saorä kaj daśtinas, anenas rupo haj xarkoma ka daro le Rajesqe. Saorä kaj sas len kaśt akaćaqo anθa saorä bukǎ kaj träbulas kerde, ande les. 25 Saorä ʒuvlǎ kaj xakǎrdǒnas, katajes pe vastença haj andines so kerdes: thav albastro, viśinio haj lolo haj ino sano. 26 Haj saorä ʒuvlǎ kaj cïrdǎ len o ilo haj xakǎrdǒnas, kätänisardes bal buznǎqo. 27 Äl bulibaśa andines bara oniksosqe haj aver bara anθa o astarimos p-e źilekta haj p-o kolin. 28 Andines i bukǎ anθa save kerdǒl khandimos haj untdelemno: anθa-i lumina, anθa o untdelemno makhimasqo, haj anθa e tämïja kaj khandel śukar. 29 Kadǎ andines daruri le Rajesqe äl israelicǎ, murś haj ʒuvlǎ, saven cïrdelas len o ilo, kaj kamnes te den anθa saorï buki porunćime kaθar o Raj prin o Mojsǎ.
30 O Mojsǎ phendǎs le israelicenqe:
— Dikh, o Raj alosardǎs le Becaleelos le Uriesqo, o ćhavo le Huresqo, anθa o njamo le Judasqo. 31 Pherdǎ les le Duxoça le Devlesqo, gogǎça, xakǎrimaça haj prinʒanimaça, te kerel saorä felo bukǎnqo, 32 haj te ʒanel sar träbul kerde äl bukǎ: anθa sumnakasθe, anθa ruposθe haj anθa bronzosθe, 33 haj anθa o ćhinimos le baränqo le ćhutimasqe, haj anθa-i buki le kaśtesqi: te kerel saorä feluri bukǎnqe śukar. 34 Dinǎ les o daro te sikavel i avren, les haj le Oholiabos le Ahisamakosqo, anθa o njamo le Danosqo. 35 Pherdǎ len xakǎrimaça kaśte keren haj te ʒanen sar te keren bukǎ śukar, te brudon thaveça albastro, viśinio haj lolo haj ino sano, haj te suven; te dikhen sar te keren saorä feluri bukǎnqe śukar haj te keren len.