20
O Dél ná mikjász lé Abimelekosz té kérél bűnosz
O Ábrahám gijász othár án lé Negevoszkro thém. Bésjász máská o Kádes the o Sur. Káná bésjász szár jég idegenyon án Gerár, ode phéngyász pá pészkri rromnyi, pá Sárá, ké:
— Morri phény hinyi.
O Abimelek, lé Gerároszkro krájisz, trányász mánusén the lijász lá Sárá. Akkor o Dél szikágyász pész retyál án szunészté lé Abimelekoszké the ode phéngyász lészké:
— Dikh, mérehe vás kode dzsuji szává liján lá, ké hinyi ávré rromészkri.
O Abimelek ná riszjász láté, vás ode ode phéngyász:
— Rájá, csácsész ké mudárész kolé néposz szávo bidosákro hino? Ná vo phéngyász mángé ké voj lészkri phén hinyi? The ná voj phéngyász ké vo lákro phrál hino? Mé kérgyom kede zsuzsé vogyehe the zsuzsé vászténcá.
O Dél ode phéngyász lészké án szunészté:
— Té mé dzsánáv ké kede kérgyán lá zsuzsé vogyehe, vás kede ácságyom tut té ná kérész bűnosz szembe máncá. Vás kede ná mikjom té riszész láté. Ákáná dé kálá rromnyá pálé lákré rromészké, ké vo profétosz hino. Mángélá pész vás tuké the dzsivehe. The dáké ná dész lá pálé, té dzsánész ké csácsész ké mérehe, tu the szekkon szávé tiré hiné.
Jokor toszárrá o Abimelek ustyijász, the ákhárgyász pészkré szászté szogálovonén. Káná phéngyász léngé mindenosz szo phéngyász o Dél, o mánusá zorész dáráné. O Abimelek ákhárgyász lé Ábrahámosz the ode phéngyász lészké:
— Szo kérgyán áméngé? Szo dzsungájibo kérgyom mé szembe tuvá, ké ángyán pé mándé the pé morro thém* Thém = országosz jég báro dzsungájibo? Kiszé butyá kérgyán máncá szávé ná kámpijász té kérész.
10 The o Abimelek inké té ode phéngyász lé Ábrahámoszké:
— Pé szoszté gindingyán tut káj kérgyán kede butyi?
11 O Ábrahám ode phéngyász:
— Ké phéngyom mángé ké csácsész ké ná dárán kátho Dél án kádo thém, the mudáréná mán vás morri rromnyi. 12 The kode csácsész hin ké morri phény hinyi, morré dádészkri cséj. Numá ké nányi morrá dákri cséj, the kide ávijász morri rromnyi. 13 The káná o Dél dromészké csugyá mán ándrá morré dádészkro khér, phéngyom láké kide té szikávél ári ké drágon hom láké, ké án szekkon thán káj phirász, té phénél pá mándé ké mé láko phrál hom.
14 O Abimelek hhunyász bákrén, busznyán Busznyi = kecske = capră the gurunyán, szogálovi the szogáloviszén, the dinyász lén lé Ábrahámoszké, the té lészkrá rromnyá, lá Sárá, pálé dinyász lá lészké. 15 O Abimelek ode phéngyász:
— Dikh, morro thém ánglá tuté hino, bés káj tu kámész!
16 The lá Sáráké ode phéngyász:
— Dikh, dáv tré phrálész jég mijá ezüstosz. Káláhá bidosákri hán ánglá kolá szávé tuvá hiné. Nincsészár ná hán büneson.
17 O Ábrahám mángjász pész lé Délészké, the o Dél szásztyárgyász lé Abimelekosz, lészkrá rromnyá the lészkré szogáloviszén, kide káj sej té neszvejon. 18 Ké ⸤káná o Abimelek lijász lá Sárá,⸥ o Drágon Dél phángjász szekkoná dzsujákri mihe án lé Abimelekoszkro khér vás i Sárá, lé Ábrahámoszkri rromnyi.

*20:9 Thém = országosz

20:14 Busznyi = kecske = capră