21
O Izsák kérgyijász szár phéngyász o Drágon Dél
O Drágon Dél áldingyász lá Sárá szár phéngyász, the kérgyász lá Sáráké szo phéngyász ánglá kode. The i Sárá bárész ácsijász the neszveijász jékhé csász pé lé Ábrahámoszkré phuribé, án kode reme káná phéngyász lészké o Dél. O Ábrahám kide csugyász pészkré császkro náv Izsák,* „Izsák” ode jelentinél: „vo ászál”. szávehe neszveijász lészké i Sárá. Szár phéngyász lészké o Dél, káná lészkro csávo, o Izsák ohhto gyészéngro hászlo, o Ábrahám körbe csingyász lész. Káná kérgyijász lészkro csávo, o Izsák, o Ábrahám sălé borséngro hászlo.
The i Sárá ode phéngyász:
— O Dél kérgyá mán té ászáv, szekkon kon hájárélá, ászálá máncá.
The té ode phéngyász:
— Kon phéngyáhász lé Ábrahámoszké ké i Sárá délá csucsi jékhé ciné csász? The pé lészkré phuribé jékhé csász neszveijom lészké!
I Hágár the lákro csávo násádé hászlé
O csávo báro kérgyijász the lilo hász káthá i csucsi. O Ábrahám kérgyász jég báro vendégségosz án kodo gyész káná lilo hász káthá csucsi o Izsák. I Sárá dikhjász ké ászányász kodo csávo szávehe neszveijász lé Ábrahámoszké i Hágár kátho Egyiptomosz, 10 the ode phéngyász lé Ábrahámoszké:
— Násáv kálá szogáloviszá the lákré csász! Ké ná ácsélá morré csávehe, lé Izsákohá khájcs bárvájibo pá kálá szogáloviszákro csávo.
11 Kide szo phéngyász ná pré csejijász lé Ábrahámosz, ké pá lészkro csávo hász i dumá. 12 The o Dél ode phéngyász lé Ábrahámoszké:
— Té ná rusész vás o csávo the vás tri szogáloviszá! Kér lá Sáráké szemindenosz szo mángél tutár, ké kátho Izsák ávéná o csávé pá szávé phéngyom ké ávéná tutár. 13 De té ándrá lá szogáloviszákro csávo kéroho jég néposz, ké ⸤té⸥ vo tro csávo hino.
14 Jokor toszárrá o Ábrahám ustyijász, lijász mángro the jég ákhoro pányin, dinyász lész lá Hágáráké the csugyá lész pé lákro dumo. Dinyász lá té lákré csász the csugyá lá dromészké. Voj gijász pészké the phirélász án Pusztá Beérseba. 15 Káná ná máj hász pányin án ákhoro, télá jég bokrosz mikjász pészkré csász. 16 The gijász té bésél dur lésztár, kiszo dur szár csudész jég nyilosz, ké ode gindingyász: „Ná kámáv té dikháv szár mérél morro cino csávo.” Kodé bésélász pásél the rovélász.
17 O Dél hájárgyász lé csász the lé Délészkro angyalosz ákhárgyász ándrá o mennyosz lá Hágárá the ode phéngyász láké:
— Szo hin tuvá, Hágár? Ná dárá, ké o Dél hájárgyász lé csász kodothár káj hino. 18 Ustyé opré the hhudé tré csász vásztésztár, ké kéroho ándrá lészté jég báro nyámosz!
19 O Dél phutrigyász lákré jákhá the voj dikhjász jég hhányik. Gijász the phérgyász o ákhoro pányehe the dinyász lé ciné csász té piél.
20 The o Dél lé csávehe hászlo, the vo bárijász. Bésjász án pusztá the szityijász té nyilazinél. 21 Bésélász án Pusztá Párán the lészkri déj ángyász lészké jékhá rromnyá kátho lé Egyiptomoszkro thém.
Lé Ábrahámoszkro the lé Abimelekoszkro coláhháribo
22 Án kode reme ode phéngyász lé Ábrahámoszké o ⸤krájisz⸥ o Abimelek the o Pikol, lészkré szuglágyimászkro báro séfosz:
— O Dél tuvá hino án szemindenosz szo kérész. 23 Ákáná coláhhár po Dél ké ná cselinehe incse mán, incse morré csávén, incse morré csávéngré csávén! The kiszo pátyiválo ávehe tu máncá the lé thémehe Thém = országosz án szávo bésész szár idegenyon, szár mé homász tuvá.
24 O Ábrahám ode phéngyász:
— Coláhháráv.
25 De o Ábrahám inké ode phéngyász lé Abimelekoszké:
— Tré szogálovi csudé o vászt zoráhá pé morri hhányik.
26 O Abimelek ode phéngyász lészké:
— Ná dzsánáv kon kérgyász kede butyi. Tu ná phéngyán mángé the mé ná hájárgyom dzsi ákáná.
27 The o Ábrahám lijász bákrén, busznyán Busznyi = kecske = capră the gurunyán, dinyász lén lé Abimelekoszké the kérdé jég phángyibo duj dzsiné. 28 O Ábrahám fére csugyász éftá terné bákrén ándrá turmá. 29 The o Abimelek ode phucsjász lé Ábrahámosztár:
— Szo hin kálá éftá terné bákréncá szávén fére csugyán lén?
30 The o Ábrahám ode phéngyász:
— Lé kálé éftá terné bákrén ándrá morro vászt. Kálá té ávén morro tanuvosz ké mé kérgyom kede hhányik.
31 Vás ode bicsol kodo thán Beérseba,§ Beérseba = lá coláhhárimászkri hhányik vagy lá éftákri hhányik. ké kodé coláhhárdé von duj dzsiné. 32 The kérdé jeg phángyibo ká Beérseba. Pálá kode o Abimelek the o Pikol, lészkré szuglágyimászkro báro séfosz, ustyilé the pálé iszeilé án lé filiszténéngro thém. 33 Ká Beérseba o Ábrahám ültetingyász jég kást szávo kérélá lulugyá, the kodé ákhárgyász lé Drágoné Délészkro náv, lé Délészkro szávo hász the szávo ávélá án szásztyi reme. 34 The othe bésjász but gyészá án lé filiszténéngro thém szár jég idegenyon.

*21:3 Izsák” ode jelentinél: „vo ászál”.

21:23 Thém = országosz

21:27 Busznyi = kecske = capră

§21:31 Beérseba = lá coláhhárimászkri hhányik vagy lá éftákri hhányik.