18
Trin mánusá ávén ko Ábrahám the phénén ké i Sárá bárész ávélá
Án jékhé gyészészkro báro tátyibo, káná o Ábrahám ánglá lá sátrákro udár bésjász ká lé Mamrészkré báré cserefávi, o Drágon Dél szikágyász pész lészké.
Jékhár o Ábrahám opré dikhjász the dikhjász triné mánusén szávé ánglá lészté ácsilé. Káná vo dikhjász lén káthá lá sátrákro udár, násjász ánglá léndé, télé bángyijász dzsi ká phu the ode phéngyász:
— Rájá, áv kiszo lácso, mángáv tut sukár, té ná nákhész pásá tro szogálovosz! Mángáv tut té mikész té ánáráv ébuká pányin tumén té thovén tumáré pungré, the bésén télo cserefávosz! Ánáv jég kotor mángro té ávél tumén zor, dáke ebe kádárdé phirgyán kárig tumáro szogálovosz, the pálá kode sej dzsán pé tumáro drom!
The von ode phéndé:
— Misto, kér szár phéngyán!
O Ábrahám gijász szigo án sátrá ká Sárá the ode phéngyász láké:
— Lé szigo jég viká árro, párno, dágásztin lész the kér mijinész!
Násjász ká csurdá the lijász jékhé bornyuvosz, térno the lácso, the dinyász lész ká pészkro szogálovosz, the vo kérgyász szigo o hhábo. Pálá kode lijász cirál the thud the o mász szo kérgyász, the csugyász lén ánglá léndé. Vo ácsijász pásá léndé télo cserefávosz, the von hhálé.
Pálá kode von ode phéndé lészké:
— Káj hin tri rromnyi, i Sárá?
The vo ode phéngyász:
— Dikh, án sátrá hinyi.
10 The vo ode phéngyász:
— Pálá jég bors pálé ávoho tuté the dikh, lá Sárá, trá rromnyá, ávélá lá jég cino csávo.
The i Sárá hájárélász pálá lá sátrákro udár pálá lészkro dumo. 11 O Ábrahám the i Sárá phuré hászlé, zorész phuré hászlé. Pé Sárá ná máj ávilé o dzsujikáné butyá. 12 I Sárá ászányász án pészté: „Ákáná ko phuribé máj ávélá mán örömosz* Örömosz = losányibo? The té morro rrom phuro hino.”
13 The o Drágon Dél ode phéngyász lé Ábrahámoszké:
— Szoszké ászányász i Sárá ké kide ávélá ké máj kérélá jékhé ciné csász the voj hinyi phuri? 14 Hin várészo, szo zorész pháro hin lé Drágoné Délészké? Szár phéngyom tuké, pálá jég bors pálé ávoho tuté, the lá Sárá ávélá lá jég cino csávo.
15 The i Sárá ná prindzsángyász ándré ké ászányász, ké hász lá dár. The vo ode phéngyász:
— Bá igen, ké tu ászányán.
O Ábrahám mángél pész ko Drágon Dél vás i Szodomá
16 O mánusá opré ustyilé othár the dikhlé télé kárig i Szodomá. The o Ábrahám gijász léncá the kiséringyász lén. 17 O Drágon Dél ode gindingyász máj delmut: „Té gáruváv mé kátho Ábrahám szo kéroho? 18 Csácsész ké jég báro nyámosz zorálo ávélá ándrá Ábrahám, the áldimén ávéná pordál lészté o szászté nyámi pé phu. 19 The vás kode választingyom lé Ábrahámosz, káj té szikávél pészkré csávéngé the pészkré nyámoszké szávé kérgyoná pálá lészté, káj té nyikérén lé Drágoné Délészkro drom. Káná von kérén o csácsibo the o lácsibo, o Drágon Dél kérélá lé Ábrahámoszké szo phéngyász lészké.” 20 Kide ké o Drágon Dél ode phéngyász:
— Báro hin o csingáribo vás i Szodomá the i Gomorá. Léngro bűnosz zorész pháro hin. 21 Vás ode dzsoho télé té dikháv ké tyár ké kiszé dzsungálé hiné szár o csingáribo szo hájárgyom. Dáké ná ávélá kide, dzsánoho.
22 Kolá mánusá riszéilé péngé kothár the gilé péngé kárig i Szodomá. O Drágon Dél inké kodé ácsélász ánglo Ábrahám. 23 O Ábrahám pásél gijász the ode phéngyász:
— Csácsész hin ké mudárehe té lé lácsén the té lé dzsungálén án jékháté? 24 Dáke ávélá án forosz páncsvárdés lácsé mánusá? Mudárehe o forosz, the ná bocsátinehe kolé thánészké vás kolá páncsvárdés lácsé mánusá szávé hin án forosz? 25 Tu ná hán kiszo káj té kérész kede butyi, té mudárész lé lácsén lé dzsungáléncá! Kide té ávél lé lácséncá szár lé dzsungáléncá? Tu ná hán kiszo! Kodo kon itélinél i szásztyi phu, ná kérélá vo o csácsibo?
26 The o Drágon Dél ode phéngyász:
— Dáke árákhoho páncsvárdésé lácsé mánusén án forosz Szodomá, bocsátinoho kolé szászté thánészké vás léngé.
27 The o Ábrahám ode phéngyász:
— Dikh, trományom té dumázináv morré Rájáhá, mé szávo numá ucsár hom the phu. 28 Dáke máská kolá páncsvárdés lácsé mánusá ávéná páncsé mánuséncá máj cárrá, mudárehe vás o páncs o szászto forosz?
The o Drágon Dél ode phéngyász:
— Ná mudároho lén dáke árákhoho othé stárvárdés the páncs lácsé mánusén.
29 O Ábrahám inké ode phéngyász lészké:
— Hámi dáke árákhéná kodé numá stárvárdés lácsé mánusén?
The o Drágon Dél ode phéngyász:
— Ná kéroho lá incsé vás kolá stárvárdés mánusá.
30 O Ábrahám ode phéngyász:
— Té ná rusész, mángáv tut, Rájá, káná máj dáv dumá! The hámi dáke árákhéná numá trándá lácsé mánusén kodé?
The o Drágon Dél ode phéngyász:
— Ná kéroho lá, dáke árákhoho trándá lácsé mánusén.
31 O Ábrahám ode phéngyász:
— Dikh, trományom té dumázináv morré Rájáhá. Hámi dáke árákhéná bisé lácsé mánusén?
The o Drágon Dél ode phéngyász:
— Ná mudároho lén incsé vás kolá bis.
32 O Ábrahám ode phéngyász:
— Té ná rusész, mángáv tut, Rájá, káná máj dáv dumá inké jékhár. Hámi dáke árákhéná dés lácsé mánusén kodé?
The o Drágon Dél ode phéngyász:
— Ná mudároho lén vás kolá dés.
33 Pálá szoszté dumázingyász lé Ábrahámohá, o Drágon Dél gijász pészké, the o Ábrahám pálé riszéijász ká pészkro khér.

*18:12 Örömosz = losányibo