17
O phángyibo máská o Dél the o Ábrám
Káná hász lész lé Ábrámosz ényávárdés the ényá bors, o Drágon Dél szikágyász pész lészké the ode phéngyász lészké:
— Mé hom o Máj Zorálo Dél, dzsiv tri viácá ánglá mándé bi dosákro! The kéroho jég phángyibo máská mándé the máská tuté, the kéroho kode ké zorész but dzsiné ávéná tutár.
O Ábrám csugyász pész lé csékátehe pé phu.
The o Dél ode phéngyász lészké:
— Dikh morro phángyibo szávo kéráv lész tuvá: Ávehe buté néponéngro dád. The bicsuvehe Ábrahám,* O náv Ábrahám ode jelentinél ké buté mánuséngro dád. ná Ábrám, O náv Ábrám ode jelentinél ké o tisztelimén dád. ké kérgyom tut té ávész buté néponéngro dád. Zorész but mánusá ávéná ándrá tuté, kéroho ándrá tuté but népi the ávéná kráji ándrá tuté. Kéroho morro phángyibo máská mándé the máská tuté the koléncá szávé ávéná tutár, lé csávéncá szávé kérgyoná pálá ode. Kádo ávélá jég phángyibo pé szekkon reme, té áváv tro Dél, the tré csávéngro szávé ávéná tutár. Tuké the koléngé szávé ávéná tutár doho o thém káj bésész ákáná szár idegenyon, o szászto thém Kánaán, té ávél tumáro mindig, the mé ávoho léngro Dél.
The inké ode phéngyász o Dél lé Ábrahámoszké:
— The tu nyikér morro phángyibo, tu the kolá szávé ávéná tutár the káthá tré csávé! 10 Kádo hin morro phángyibo szávo hin té nyikérén lész, o phángyibo máská mándé the máská tuméndé the kolá szávé ávéná tutár: szekkon musá máská tuméndé té ávén körbecsindé! Körbecsinél = körülmetél = taie împrejur. 11 Körbe té ávén csindé án mortyi télál, the kádo té ávél lé phángyimászkro jelosz máská mándé the máská tuméndé! 12 Káná ohhto gyészéngré ávéná, tumáré szászté csávé the té kolá szávé kérgyoná, körbe té ávén csindé. Té kolá szávé án tro khér neszveilé, the té kolá szávén cingyán lén kátho idegenye, szávé ná tutár hiné. 13 Muszáj hin körbe té ávén csindé té o szogálovi szávé kérgyilé án tro khér, the té kolá szávén cingyán lén! Morro phángyibo dikhjolá pé tumáro mász szekkon reme. 14 Jég mus szávo nányi körbecsindo án mortyi télál, ári ávélá csudino máská pészkro néposz, vás kode ké ná nyikérgyász morro phángyibo.
15 O Dél inké ode phéngyász lé Ábrahámoszké:
— Té ná máj phénész trá rromnyáké Szárai, ké lákro náv Sárá ávélá. 16 Mé áldinoho lá, doho tut jékhé csász látár, the áldinoho lá. The népi ávéná látár the néponéngré kráji ávéná gyán láté.
17 O Ábrahám csugyász pész lé csékátehe pé phu, the ászányász án pészté the ode gindingyász: „Té máj sej ávél jékhé mánusész ko săl bors jég cino csávo? Máj sej té neszvejol i Sárá ko ényávárdés bors?” 18 The ode phéngyász lé Délészké:
— Po Ismáel nástig té ávélász dumá?
19 O Dél ode phéngyá lészké:
— Ná! Csácsész tri rromnyi i Sárá neszvejolá tuké jékhé csász, the kide csuvehe lészkro náv Izsák. Kéroho morro phángyibo lehe té ávél jég phángyibo pé szekkon reme koléngé szávé kérgyoná pálá lészté. 20 The té vás o Ismáel hájárgyom tut. Dikh, áldinoho lész, ode kéroho té ávén lész but ciné csávé the bárároho lészkro nyámosz zorész buténcá. Désudujé krájéngro dád ávélá. Kéroho jég báro néposz ándrá lészté. 21 De morro phángyibo lé Izsákohá kéroho lész, szávész neszvejolá lész i Sárá pálá jég bors.
22 Pálá szo dumázingyász lé Ábrahámohá, o Dél opré gijász pészké lésztár.
23 The án kodo gyész o Ábrahám lijász pészkré csász lé Ismáelosz the szekkonén szávé neszveilé án lészkro khér, the szekkoné szogálovonén szávé hászlé cindé pé lovéndé, szekkoné musén án lészkro khér, the körbe csingyász lén án mortyi télál, szár phéngyász lészké o Dél. 24 Lé Ábrahámosz hász lész ényávárdés the ényá bors káná körbe hászlo csindo án mortyi télál. 25 The lészkré csász lé Ismáelosz désutrin bors hász lész, káná körbe hászlo csindo án mortyi télál. 26 O Ábrahám the lészkro csávo o Ismáel án kodo gyész hász lé körbecsindé. 27 The o szászté mánusá ándrá lészkro khér, szávé neszveilé án lészkro khér, szávén cingyász lén kátho idegenye, körbe hászlé csindé lehe án jékháté.

*17:5 O náv Ábrahám ode jelentinél ké buté mánuséngro dád.

17:5 O náv Ábrám ode jelentinél ké o tisztelimén dád.

17:10 Körbecsinél = körülmetél = taie împrejur.