15
O Ábrám páttyál án Drágon Dél
Pálá kálá butyá o Drágon Dél szikágyász pész lé Ábrámoszké the ode phéngyász lészké:
— Ná dárá, Ábrám! Mé hom kodo kon vigyázináv pé tuté, the mé hom tro zorész báro pocinyibo.
O Ábrám ode phéngyász:
Báré Délá, szo dész mán? Ké mé méroho the nányi mán ciné csávé. The o Eliézer káthi Dámászká ávélá kodo mánus kászké ácsélá morro bárvájibo.
The inké ode phéngyász:
— Ná dinyán mán ciné csávén, kide ké dikh, ék szogálovosz ándrá morro khér, lészké ácsélá morro bárvájibo.
Akkor o Drágon Dél ode phéngyász lészké:
— Ná pé lészté ácsélá tro bárvájibo, hanem pé kolészté kon tutár ávélá, kolészké ácsélá tro bárvájibo.
The o Drágon Dél ári ligingyász lész the ode phéngyász lészké:
— Dikhtá opré po mennyosz the igin o csillagész, dáke dzsánész té iginész lén!
The inké ode phéngyász lészké:
— Kici but dzsiné ávéná tutár.
The vo páttyányász án Drágon Dél, vás kede o Drágon Dél kide dikhjász lész szár jékhé lácsé mánusész.
O Drágon Dél kérgyász jég phángyibo
The o Drágon Dél ode phéngyász lészké:
— Mé hom o Drágon Dél, szávo ángyász tut ándrá lé káldééngro forosz Ur té dáv tuké kádo thém, té ávél tiro.
Vo ode phéngyász:
— Morro Báro Dél, szár dzsánáv ké morro ávélá?
O Drágon Dél ode phéngyász lészké:
— Án mángé jékhá gurunyá triné borséngrá, jékhá busznyá* Busznyi = kecske = capră triné borséngrá, jékhé bákrész triné borséngrész, jékhá gálámbá the jékhé terné csiriklész!
10 The vo ángyász lészké kálé állatonén the phárágyá lén án dujéndé. The csugyá lén jékh ávrehe szembe, de lé csiriklén ná phárágyá lén. 11 The báré csiriklé télé ávilé po mász, the o Ábrám náságyá lén kodothár. 12 Káná télé gijász o khám, án pháro szoimászté szutyász o Ábrám. The dikh, pátyárgyá lész jég bári dárájimászkri káji retyi. 13 The o Drágon Dél ode phéngyász lé Ábrámoszké:
— Té dzsánész csácsész, ké kolá szávé tutár ávéná, béséná án jég thém szávo nányi léngro, the kéréná butyi kolé néposzké. The reme stár săl bors von kéréná léncá but dzsungájibé. 14 The kolé néposz, szávészké kéréná butyi, mé itélinoho lén. The pálá kode, kolá szávé tutár ávéná, ávéná othár báré bárvájimáhá. 15 The tu dzsehe ká tré dádá lácsimáhá, the ávehe párrundo pé tré lácsé phuribé. 16 The pá but but borsá pálé ávéná koléngré unokávéngré unokávi szávé dzsáná án kodo thém, ké lé emoriéngro dzsungájibo inké nányilo ándré phérdo.
17 The o khám télé gijász, the hász jég báro sititosz. The dikh, jékhár hász jég thuválo bo the jég phábárdo kást the pordál gilé másko mászá. 18 Án kodo gyész coláhhárgyász o Dél lé Ábrámoszké the ode phéngyász:
— Koléngé szávé tutár ávéná, koléngé dáv kádo thém káthár lé Egyiptomoszkro Pányin dzsi ko báro pányin o Eufrátesz, 19 lé kénéngro, lé kenizzéngro, lé kádmonéngro, 20 lé hhétiténgro, lé perizéngro, lé refáéngro, 21 lé emoriéngro, lé kánaánéngro, lé girgászéngro the lé jebuszéngro thém.

*15:9 Busznyi = kecske = capră