14
O Ábrám vázdél lé Lotosz
1-2 Án Kánaán hász pándzs fori: Szodomá, Gomorá, Admá, Ceboim the Bélá. Káléngré kráji hász: lé Szodomákri krájisz hász o Berá, lé Gomorákri krájisz hász o Birsá, lá Admákro krájisz hász o Sináb, the lé Ceboimoszkro krájisz hász o Seméber. The kálé pándzs krájéngro krájisz hász o máj báro krájisz, o Kedorláomer. The kálész hász lész trin baráti, trin kráji: o Amráfél, o Arjok the o Tidál. O Kedorláomer, kádo hász o krájisz án Élám, o Amráfél án Sineár, o Arjok án Elászár the o Tidál án Gojim. Kálá ná án Kánaán hászlé. The ávilé kálá stár kráji té támadinén lé pándzsé krájonén ándrá Kánaán. The o pándzs kráji ándrá Kánaán án jékháté hhenyejilé pé mál lé Sziddimoszkro (kádo hin o Londo tengerosz* Tengerosz = báro pányin). Vás ode támadindé lén kolá stár kráji, káj o Kedorláomer désuduj bors krájisz hász pá kálá pándzs fori án Kánaán, the án désutrito bors kálá kráji ná máj kámlé té máj ávél léngro krájisz.
The án désustárto bors o Kedorláomer the kokolávérá trin kráji giléhé léndé káj té foglalinén lén. Télé márdé lé refáén án Asterot-Karnaim, lé zuzién án Hám, lé émién án Sáve-Kirjátaim the lé horién pé léngré pleji ko Széir dzsi ko Él-Párán, szávo hin páso csucso thán. The pálé riszeilé the ávilé án Én-Mispát, szávo hin o Kádes, the foglalindé lé ámálékiéngri szásztyi mál, the té lé emorién szávé béslé án Hhacăcon-Támár.
The akkor o pándzs kráji án jékháté hhenyejilé án lé Sziddimoszkri mál té márén pén léncá Szár hin irimén án hebráiká, té kide sej ávél télé riszárdo: „Lá Szodomákro, lá Gomorákro, lá Admákro, lé Ceboimoszkro the lá Belákro kráji (é Bélá hin o forosz Coár) ári ávilé ko máribo léncá án lé Sziddimoszkri mál.”, o pándzs kráji ánglá o stár kráji. Szár hin irimén án hebráiká, té kide sej ávél télé riszárdo: „lé Kedorláomerohá, o krájisz lé Élámoszkro, the lé Tidálohá, o krájisz lé Gojimoszkro, the lé Amráfélohá, o krájisz lé Sineároszkro, the lé Arjokohá, o krájisz lé Ellászároszkro, stár kráji ánglá páncs kráji”. The o Kedorláomer márgyász kolé pándzsé krájonén. 10 The án mál Sziddim hász but hhuvá phérdé riciny᧠Ricinyi = szurkosz. The lá Szodomákro the lá Gomorákro kráji náslé the ándré pélé án kolá, the kokolávérá náslé péngé kárig o pleji. 11 O Kedorláomer the o kráji szávé lehe hász, ándré gilé án Szodomá the án Gomorá the ligindé mindenosz, o hhábo the szekkon bárvájibo. * Szár hin irimén án hebráiká, kide sej ávél télé riszárdo: „O Kedorláomer the o kráji szávé lehe hász, ligindé lá Szodomákro the lá Gomorákro szekkon bárvájibo the léngro hhábo, the gilé péngé.” 12 Ligindé té lé Lotosz, lé Ábrámoszkro phrálészkré csávész, the lészkro bárvájibo, ké té vo án Szodomá bésjász. The gilé péngé.
13 Ávijá jég kon szkápungyász the phéngyász pá máribo lé Ábrámoszké lé héberoszké, szávo pásá lé emoriszkré Mamrészkré cserefávi bésélász. Ánglál ode o Mamré the lészkré phrálá, o Eskol the o Ánér, the o Ábrám, coláhhárdé ké vázdéná jékh ávrész. 14 Káná hájárgyász o Ábrám ké lészkro phrál hhuno hászlo, hhányárgyász pészkré zorálé mánusén, szávé ká lészkro khér kérgyilé, trin săl the désohhto, the gilé dzsi ko Dán pálo stár kráji. 15 Pe retyi osztingyá pészkré mánusén, márgyász pészkré rusáldé the náságyász lén dzsi ko Hoba, szávo pordál o Damaszkusz hino. 16 The pálé ángyász szekkon bárvájibo, the pészkré phrálész lé Lotosz, lészkro szászto bárvájibo, the té lé dzsuján the té lé szászté mánusén.
O Melkicedek áldinél lé Ábrámosz, the o Ábrám dél lész o désto riszosz
17 Káná o Ábrám pálé ávijá kátho máribo lé Kedorláomerohá the kolé triné krájéncá szávé lehe hászlé, ári gijá ánglá lészté lá Szodomákro krájisz án mál Sávé, szávi hin lé Krájészkri Mál.
18 O Melkicedek, lé Sálémoszkro krájisz, ángyász mángro the mol. Vo hász lé Máj Báré Délészkro resej. 19 Áldingyász lé Ábrámosz the ode phéngyász:
— Té ávél áldimén o Ábrám kátho Máj Báro Dél, szávo kérgyász o mennyosz the i phu! 20 Lásárdo té ávél o Máj Báro Dél, szávo dinyász tré rusáldé mánusén án tro vászt!
The o Ábrám ándrá mindenoszté dinyász lész, ándrá szekkon dés riszi jékh riszosz.
21 Lé Szodomákro krájisz ode phéngyász lé Ábrámoszké:
— Dé mángé lé mánusén, the o bárvájibo té ácsél tuké!
22 O Ábrám ode phéngyász lé Szodomákré krájészké:
— Vázdáv morro vászt ánglo Drágon Dél, o Máj Báro Dél, szávo kérgyász o mennyosz the i phu, 23 ké ná láv khájcs ándrá mindenosz szávo tiro hin, incse jékh cérná, incse jékh hhárágyi, té ná phénész ké: »Mé kérgyom bárválo lé Ábrámosz«! 24 Numá szo hhálé o tărné csávé the kolé mánuséngro riszosz, szávé gilé máncá, o Ánér, o Eskol the o Mamré, mik té lén péngro riszosz!

*14:3 Tengerosz = báro pányin

14:8 Szár hin irimén án hebráiká, té kide sej ávél télé riszárdo: „Lá Szodomákro, lá Gomorákro, lá Admákro, lé Ceboimoszkro the lá Belákro kráji (é Bélá hin o forosz Coár) ári ávilé ko máribo léncá án lé Sziddimoszkri mál.”

14:9 Szár hin irimén án hebráiká, té kide sej ávél télé riszárdo: „lé Kedorláomerohá, o krájisz lé Élámoszkro, the lé Tidálohá, o krájisz lé Gojimoszkro, the lé Amráfélohá, o krájisz lé Sineároszkro, the lé Arjokohá, o krájisz lé Ellászároszkro, stár kráji ánglá páncs kráji”.

§14:10 Ricinyi = szurkosz

*14:11 Szár hin irimén án hebráiká, kide sej ávél télé riszárdo: „O Kedorláomer the o kráji szávé lehe hász, ligindé lá Szodomákro the lá Gomorákro szekkon bárvájibo the léngro hhábo, the gilé péngé.”