13
O Lot othé mikjász lé Ábrámosz, ké zorész but hász léngro bárvájibo
O Ábrám opré gijász kátho Egyiptomosz ko Negevosz, vo, lészkri rromnyi the szemindenosz szo hász lész, the lehe o Lot. O Ábrám zorész bárválo hászlo, hász lész állati, ezüsti the szomnákáj. Kátho Negevosz gijász ko forosz Bétel. Án pészkro drom máj ácsijász thánészté, the érkezingyász ko Bétel, ko thán káj hász ánglál ode lészkri sátrá, másko Bétel the o Ái. Pé kodo thán káj hász o áltárisz szávo kérgyá lész ánglál ode, othé ákhárgyász lé Drágoné Délészkro náv.
O Lot phirélász lé Ábrámohá án jékháté. The té lész hász lész bákré, busznyá, gurunyá the sátrész. Kici but állati hász lén, ké ná dzsánglé té bésén án jég, ké ná dukhunyász i csár. The vás ode lé Ábrámoszkré bácsi* Bácsosz = csobánosz the lé Lotoszkré bácsi diné pén máská péndé. The akkor án thém o kánaáni the o perizi mánusá bésléhé.
O Ábrám ode phéngyász lé Lotoszké:
— Mángáv tut té ná ávél déjibo máská áméndé, incse máská ámáré bácsi, ké ámén jég családosz hám. Nányi ánglá áméndé o szászto thém? Máj misto dáke mikász ámén. Dáke tu dzsehe pé zervon, mé dzsoho pé csácsi, dáke tu dzsehe pé csácsi, mé dzsoho pé zervon.
10 O Lot körbe dikhjász, the dikhjász lé Jordánoszkri szásztyi mál, ké hászji cingyárgyi ⸤the zorész sukár⸥. Dzsi ko forosz Coár kiszi hászji szár lé Drágoné Délészkri bár the szár lé Egyiptomoszkro thém. Káde ánglál ode hász káj o Drágon Dél phábárgyá lá Szodomá the lá Gomorá. Szár hin irimén án hebráiká, té kide sej ávél télé riszárdo: „O Lot körbe dikhjász, the dikhjász lé Jordánoszkri szásztyi mál, ké hászji cingyárgyi dzsi ko forosz Coár (ánglál ode káj o Drágon Dél té phábárél lá Szodomá the lá Gomorá). Hászji szár lé Drágoné Délészkri bár, szár o thém lé Egyiptomoszkro.” 11 The akkor o Lot lijá pészké lé Jordánoszkri szásztyi mál the gijász pészké kárig ustyél o khám. Kide miklé pén jég o kolávrésztár. 12 The o Ábrám ándro thém Kánaán bésjász, the o Lot máská lá Málákré fori pásél ká Szodomá án pészkri sátrá. 13 The o mánusá ándrá Szodomá dzsungálé the zorész bűnöse hászlé ánglo Drágon Dél.
14 Pálá szoszté gijász pészké o Lot, o Drágon Dél ode phéngyász lé Ábrámoszké:
— Dikh körbe, dikh káthár kodo thán káj hán: dikh pé csácsi the pé zervon, dikh ánglé the pálé! 15 Ké i szásztyi phu szávi dikhész, tuké doho lá the koléngé szávé ávéná ándrá tuté, té ávél léngri szekkon reme. 16 The kéroho ké szávé ávéná ándrá tuté, but dzsiné ávéná, szár lá phuvákro ucsár. Ké dáke várékon dzsánélá té iginél lá phuvákro ucsár, akkor té lén dzsánélá té iginél lén. 17 Ustyé, phir opré kádo szászto thém Thém = országosz án lungyimászté the án buhhlészté, ké tuké doho lész!
18 O Ábrám bontingyász pészkri sátrá the gijász té bésél pásá lé Mamrészkré cserefávi, szávé hin án forosz Hebron. The othé kérgyász jékh áltárisz lé Drágoné Délészké.

*13:7 Bácsosz = csobánosz

13:10 Szár hin irimén án hebráiká, té kide sej ávél télé riszárdo: „O Lot körbe dikhjász, the dikhjász lé Jordánoszkri szásztyi mál, ké hászji cingyárgyi dzsi ko forosz Coár (ánglál ode káj o Drágon Dél té phábárél lá Szodomá the lá Gomorá). Hászji szár lé Drágoné Délészkri bár, szár o thém lé Egyiptomoszkro.”

13:17 Thém = országosz