10
E xoli le Devlesqi astardǒl kontra le Israelosqi
Äl israelicǎ pale kerde so si nasul angla o Raj, sluźisarde le devlenqe äl Bahal haj le zeicenqe äl Astarte, haj le devlenqe le Sirǎqe, le devlenqe le Sidonosqe, le devlenqe le Moabosqe, le devlenqe le amonicěnqe haj le devlenqe le filistjaenge. Mukle le Rajes haj ni maj sluźisarde les. E xoli le Rajesqi astardilis kontra le Israelosqi haj bikindǎs les le filistjaenge haj le amonicenqe. On phagle haj ïnkhjarde le israelicen anθ-o bärś kodova haj ïnkä deśoxto bärś, saorän save sas pä kojaver rig le Jordanosqi, anθ-o them le emoricienqo, savo si anθ-o Galaado. Äl amonicǎ nakhle i o Jordano kaśte mardǒn i le njamurença o Juda, o Benjamin haj o Efraim, kadǎ kä o Israelo sas anθ-äk baro nekazo. 10 Äl israelicǎ dine muj k-o Raj:
— Kerdǎm bezex kontra kiri, kä muklǎm amare Devles haj sluźisardǎm le Bahalenqe.
11 O Raj phendǎs le israelicenqe:
— Kana äl eʒipteǎ, äl emoricǎ, äl amonicǎ, äl filisteǎ, 12 äl sidonicǎ, äl amalećicǎ haj äl maonicǎ uśtǎde tumen haj tume dinen muj manθe, ni xastradem tumen anθa lenqo vast? 13 Dar tume muklen man haj sluźisarden avre devlenqe. Kodolasqe ni va maj xastravava tumen. 14 Ʒan haj den muj k-äl devla kaj alosarden len, te xastraven tumen on anθ-o timpo tumare nekazosqo!
15 Äl israelicǎ phende le Rajesqe:
— Kerdǎm bezex, ker amenqe pala sar pakǎs kä si miśto! Numa xastra amen ages, rugis tut!
16 Haj ïnkalade anθa pǒ maśkar le devlen sträiinǎ haj sluźisarde le Rajesqe. Haj ov ni maj ïndurisardǎs äl dukha le Israelosqe.
17 Äl amonicǎ sas dine muj k-o marimos haj laćharde pi tabära anθ-o Galaado. Äl israelicǎ kidinǎjle haj laćharde pi tabära ke Micpa. 18 Äl maj bare le poporosqe anθa o Galaad phende jekh avresqe:
— Savo si o manuś kaj va ïnćepola o marimos le amonicença? Ov va avela o baro saorä manuśänqo kaj beśen anθ-o Galaad.