🏠 <     Alfabeto le literasa „k”     Alfabeto rromano o internacionalo
O salmo 2
O thagar, o ciavo le Devlesco
1 Soste den duma cioreal ăl neamuri,
ăl poporea soste cheren planuri cai ni daștin te cheren len?
2 Ăl thagara le phuiache ușten,
ăl stăpîia den pes duma
contra le Raieski
hai contra coleschi saves machlea les te avel thagar:
3 „Te cinas lenghe lanțuri,
te hastras amen catar lenghe șăle!”
4 Cova cai beșel ando ceri po scauno le thagarimasco asal,
o Rai marel pesche joco lendar.
5 Pala codoia,
andă lesco holearimos,
del lenghe duma,
nasul darael len pe bare holeasa hai phenel:
6 „Me corcoro ciutem
mîră thagares po Siono,
muro plai o sfînto.”
7 O thagar phenel:
„Si te phenav o crisimos le Raiesko.
Phendea manghe:
«Tu san muro ciavo!
Aghes cherdem tut.
8 Mang manghe te cherav chi rig le neamuren,
ăl riga le phuiache te aven chire.
9 Va închearesa len ăc rovleasa sastreschi,
va pharaesa len sar ăc piri phuiachi.» ”
10 Hai acanac,
thagarale,
aven gogheasa!
Avel tumen grija,
crisitorea le phuiache!
11 Slujin darasa le Raieske
hai den mui izdrandos!
12 Den cinstea le ciaves!
a
Aver felo va holeaola,
hai si te hasaon po drom.
Că leschi holi sigo lel iag!
Fericime si sea save roden azăvada leste!