🏠 <     Alfabeto le literasa „k”     Alfabeto rromano o internacionalo
O salmo 1
O manuș o ciacio hai ăl manuș cai cheren nasul
1 Bahtalo si o manuș savo ni gial co sfato colengo cai cheren nasul
hai ni phirel po drom le bezehalengo
hai ni beșel tele po scauno colengo save asan catar o Del.
2 Dar arachel pi plăcerea ando sicaiimos le Raiesko
hai o ghes hai e reat gîndil pes că lesco sicaiimos.
3 Si sar ăc pomo ciutino pașa ăc pîrîo,
savo del peo rodo cana trăbul
hai lesche patrea ni șucheon:
sea so cherel,
va sporila.
4 Na sa cadea si colența cai cheren nasul,
hai si sar e pleava,
cai phurdel lan e braval.
5 Codolasche cola cai cheren nasul ni va aciona andă pîrnende andă orso cris,
nici ăl bezehale ando chidimos le ciacengo.
6 Că o Rai vardil po drom le ciacengo,
dar o drom colengo cai cheren nasul va înghearela len co hasarimos.