🏠 <     Alfabeto le literasa „k”     Alfabeto rromano o internacionalo
O Iosif ando cher le Potifarosco
39
1 O Iosif sas îngheardo ando Egipto.
O Potifar,
ăc slujitori le faraonosco,
o mai baro le străjerengo,
ăc egipteano,
chindea les catar ăl ismaelițea
cai andesas les othe.
2 O Rai sas le Iosifosa,
cadea că sea gialas lesche mișto.
Ov beșelas ando cher pe stăpînosco,
o egipteano.
3 Lesco stăpîno dichleas că o Rai si lesa,
hai că o Rai cherel te gial lesche mișto
andă sea so cherel ov.
4 O Iosif sas lacio angla peo stăpîno,
cai lilea les te slujil lesche.
Ciutea les o baro pe cheresco
hai dinea les andă lesco vast sea so sas les les.
5 Cana o Potifar ciutea les o baro pă peo cher,
hai pă sea so sas les,
o Rai binecuvintisardeas o cher le egipteanosco,
andai cauza le Iosifoschi.
E binecuvîntarea le Raieski
sas pă sea so sas les les,
cai sas chere sau co cîmpo.
6 O egipteano muclea păl vast le Iosifosche
sea so sas les,
hai les ni mai trăbulas te mai hal les e grija,
numa le hamaschi cai halas lesa.
O Iosif sas șucar co corpo
hai mîndro co mui.
7 Pala ăc vremea,
e romni lesche stăpînoschi
ciuteas ăl iacha po Iosif hai phendeas:
— Sov manța!
8 Ov ni camnos hai phendea lache:
— Dich că muro stăpîno
ni phiravel grija chancestar anda o cher,
hai dinea man po vast sea so si les.
9 Ov nai mai baro dă sar mande andă cadav cher,
hai ni oprisardea manghe chanci,
numa tut,
că san leschi romni.
Sar daștiv me te cherav ăc nasulimos cadea dă baro
hai te cherav bezeh contra le Devleschi?
10 Macar că oi andă fiosavo ghes
delas duma le Iosifosche,
ov ni camnos te sovel hai te avel lasa.
11 Andăc ghes,
cana ghelos ando cher te cherel pi buchi
hai cana nas othe nici iech andal manuș le cheresche,
12 oi astardea les hainatar,
phenindos lesche:
— Sov manța!
Dar ov muclea lache e haina ando vast
hai nașlos avri anda o cher.
13 Cana dichleas oi că mucleasas lache e haina ando vast
hai nașlosas avri,
14 dineas mui le manușăn anda o cher
hai phendea lenghe:
— Dichen,
andea amenghe ăc evreeo te bășcălil amen!
Cadav evreeo avilos mande caște sovel manța,
dar me zbărîsardem ando mui o baro.
15 Cana așundeas că vazdav o glaso
hai dav mui,
mucleas pi haina pașa mande
hai nașlos avri.
16 Hai încheardeas e haina le Iosifoschi pașa peste
gi cana avilos chere lesco stăpîno.
17 Atunci phendea lesche sa codoi paramici:
— O robo cadava,
o evreeo,
saves andean les amenghe,
avilos mande te bășcălil man.
18 Cana zbărîsardem hai dinem mui,
mucleas pi haina pașa mande
hai nașlos avri.
19 Cana o stăpîno le Iosifosco
așundeas ăl vorbe pe romneache:
„Dich so cherdea manghe cheo robo!”,
holeailos nasul.
20 Lileas le Iosifos
hai ciudea les ando phandaiimos,
ando than cai sas ăl phandade le thagaresche.
O Iosif ando phandaiimos
Ando timpo
so o Iosif beșelas othe ando phandaiimos,
21 o Rai sas lesa
hai sicadea lesche pi mila cai aciol.
Cherdea les te avel lacio
angla o mai baro le phandaiimasco.
22 Hai o mai baro le phandaiimasco
dinea les pă lesco vast
saoră phandaden cai sas ando phandaiimos.
Hai chanci ni cherdeolas othe,
numai prin leste.
23 O mai baro le phandaiimasco
ni mai halas les e grija chanceschi
anda so sas le Iosifos ando vast,
că sas o Rai lesa.
O Rai cherelas te gial lesche mișto
andă sea so cherelas ov.