21
O Isak kerdilos sar phendǎs o Del
O Raj binekuvintisardǎs le Sara sar dinǎsas duma, haj kerdǎs le Saraqe sar phendǎs maj anglal. E Sara aćhilis khamni, haj biandǎs* Biandǎs = kerdǎs äk ćhavo k-äl phurimata le Avraamosqe, ke vremǎ kaj phendǎ lan o Del. O Avraam ćhutǎs o anav Isak Anθ-e ćhib le evreenqi „Isak” xakǎrdǒl „ov asal”. pe ćhavesqo kaj biandǎ les e Sara. Sar porunćisardǎs lesqe o Del, o Avraam ćhindǎs telea Ʒeneza 17:10 pe ćhaves le Isakos kana sas les oxto ges. Le Avraamos sas les äk śäl bärś kana biandilos lesqo ćhavo, o Isak.
Haj e Sara phendǎs:
— O Del kerdǎ man te asav, orkon aśunela si te asal mança.
Pala kodoja maj phendǎs:
— Kon pakǎlas te phenel le Avraamosqe, kä e Sara si te del ćući ćhaven? Haj me sa biandem lesqe äk ćhavo k-äl phurimata!
E Agar haj laqo ćhavo gonime
O ćhavo kerdinǎjlo baro, haj sas lilo kaθar e ćuć. O Avraam kerdǎs äk baro xamos anθ-o ges kana sas lilo kaθar e ćući o Isak. E Sara dikhlǎs sar asalas o ćhavo kaj biandǎ les le Avraamosqe e eʒiptjanka Agar 10 haj phendǎs le Avraamosqe:
— Gonisar len manθar kadala roaba haj i laqe ćhaves, kä kadal ćhaves le roabaqo naj te avel les rig anθä amaro bravalimos mïrä ćhaveça le Isakoça!
11 So phenelas ni plaćujas le Avraamos, kä sas e vorba anθa lesqo ćhavo. 12 Haj o Del phendǎs le Avraamosqe:
— Ta na xolǎos anθa kadala vorbe, anθa o ćhavo haj anθa kiri roaba! Ker le Saraqe sǎ so mangel tuqe, kä anθa o Isak si te avel tut äl ćhave kaj phiravena kiro anav. 13 Haj i le ćhaves ke roabaqo si te kerav les äk njamo, kä si kiro ćhavo.
14 ⸤Anθä le dujenqo ges⸥ o Avraam uśtilo de texara anθa-i rǎt, lilǎs marno haj äk bragi pajeça, dinǎ len le Agaraqe haj ćhutǎ len pä laqo dumo. Dinǎ lan i laqe ćhaves haj dinǎs laqo drom. Oj telǎrdǎs haj phirelas anθ-e Mulani Ber-Śeba. 15 Kana ni maj sas lan paj anθ-e bragi, muklǎs pe ćhaves tala äk tufa. 16 Haj gelis te beśel angla lesθe dur so ćhudes äk baräça, kä phendǎs: „Ta na dikhav sar merel muro ćhavo!” Beśli othe tele haj rovelas.
17 O Del aśundǎs o rovimos le ćhavesqo, haj o ïnʒero le Devlesqo dinǎs muj anθa o ćeri ke Agar:
— So si tuqe Agar? Na dara, kä o Del aśundǎs o rovimos le ćhavesqo othar kaj si! 18 Uśti haj le le ćhaves vastesθar, kä si te kerav anθa lesθe äk njamo baro!
19 O Del deskǎrdǎs laqe jakha haj oj dikhlǎs äk xaing pajesqi. Gelis haj pherdǎs e bragi paj haj dinǎs paj le ćhaves te pel.
20 Haj o Del sas le ćhaveça kaj barilos. Beślos anθ-e mulani, haj ʒanelas te cïrdel le arkoça. 21 Beślos anθ-e Mulani Paran haj lesqi dej lilǎ lesqe äk rromni anθa o Them le Eʒiptosqo.
O phanglimos maśkar o Avraam haj o Abimelek
22 Anθ-e vremǎ kodoja o Abimelek anθ-äk than le Pikoloça, o maj baro lesqe armataqo, dinǎs duma kadǎ le Avraamosqe:
— O Del si tuça anθä sǎ so keres. 23 Xa manqe sovel p-o Del, kä naj te thares man nić äk data, nić man, nić mïrä ćhaven, nić le ćhaven mïrä ćhavenqe, haj kä si te avel tut anθa manθe haj anθa o them anθä savo beśes sar sträiino miśtimos, sar man sas man anθa tuθe.
24 O Avraam phendǎs:
— Xav sovel.
25 O Avraam maj rujasas pes le Abimelekosqe anθa-k xaing pajesqi, pä savi ćhutesas o vast zoraça äl robi le Abimelekosqe. 26 O Abimelek phendǎs lesqe:
— Ni ʒanav kon kerdǎs kadaj buki. Tu ni phendǎn manqe, haj me ni aśundem ʒi ages.
27 Haj o Avraam lilǎs brakhǎ, buznǎ haj guruva, sǎ dinǎ len le Abimelekosqe, haj kerdes äk phanglimos on äl duj. 28 O Avraam ćhutǎs rigaθe jefta brakhǎ tärnǎ anθa-i turma. 29 Haj o Abimelek phendǎs le Avraamosqe:
— So si kadal jefta brakhǎ tärnǎ kaj ćhutǎn len rigaθe?
30 Haj ov boldǎs palpale:
— Träbul te les anθa muro vast kadal jefta brakhǎ tärnǎ kaśte aven manqe märturia kä me xanadem kadaj xaing.
31 Kodolasqe o than kodova bućhol Ber-Śeba Ber xakǎrdǒl „xaing” haj śeba xakǎrdǒl „te xal sovel”. kä othe xales on sovel jekh avresqe.
32 Kadǎ kerdes on phanglimos ke Ber-Śeba. Pala kadaja o Abimelek uśtilos anθ-äk than le Pikoloça, o maj baro lesqe armataqo, haj boldinǎjle palpale anθ-o them le filisteenqo. 33 O Avraam ćhutǎs anθ-e phuv äk dafino kaj kerel lulugǎ (tamarisk) ke Ber-Śeba, haj othe dinǎs muj o anav le Rajesqo, le Devlesqo kaj si veśniko. 34 O Avraam beślos but gesa anθ-o them le filisteenqo sar sträiino.

*21:2 Biandǎs = kerdǎs

21:3 Anθ-e ćhib le evreenqi „Isak” xakǎrdǒl „ov asal”.

a21:4 Ʒeneza 17:10

21:31 Ber xakǎrdǒl „xaing” haj śeba xakǎrdǒl „te xal sovel”.