11
O turno Babel
Saorï phuv sas lan äk ćhib haj sa kodola vorbe. On telǎrindos kaθar o räsärimos arakhles äk islazo anθ-o Them Śinar, haj beśles othe. Phendes jekh karing aver:
— Hajda te keras kärämida haj te phabaras lan miśto!
E kärämida ïnkǎrdǎ lenqe o than le baräsqo, haj e smoala ïnkǎrdǎ lenqe o than le varnicaqo. Maj phendes:
— Hajda te vazdas amenqe äk foro haj äk turno savesqo ućimos te aresel k-o ćeri, haj te keras amenqe äk anav, kaśte na avas pharade pä saoro phuv!
O Raj dinǎ pes tele te dikhel o foro haj o turno savo vazdenas les äl manuś. Haj o Raj phendǎs:
— Ita, on si äk poporo haj saorän si len äk ćhib. Kana astardiles te keren kadǎ, khanć ni ïnkǎrel len ta na keren sǎ so ćhuten pesqe anθ-o gïndo. Hajda te das amen tele haj te xamis othe e ćhib, kaśte na maj xakǎrdǒl jekh avreça!
Haj o Raj durǎrdǎ len othar pä saorï phuv, haj aćhile te na maj vazden o foro. Kodolasqe sas lesqo anav Babel,* Anθ-e ćhib ebrajko o kuvïnto Babel aśundǒl sar „xamimos”. kä othe xamisardǎs o Raj e ćhib saorï phuǎqi, haj othar durǎrdǎ len o Raj pä sǎ e phuv.
O njamo le Semosqo
10 Kadala si äl bukǎ kaj kerdiles anθ-o njamo le Semosqo: Kä duj bärś päće sas tasadi e phuv, k-o phurimos äk śälaqo bärś, le Semosqe kerdinǎlos lesqe o Arpakśad. 11 Pala o kerimos le Arpakśadosqo o Sem traisajlos panʒ śäla bärś, haj kerdinǎles lesqe ćhave haj ćheja.
12 K-o phurimos le trǎndanqo haj panʒ bärś, le Arpakśadosqe kerdinǎjlos lesqe o Śelah. 13 Pala so kerdilos o Śelah, o Arpakśad maj traisajlos śtar śäla haj trin bärś, haj kerdinǎjles lesqe ćhave haj ćheja.
14 K-äl trǎnda bärś le Śelahosqe, kerdinǎlos lesqe o Eber. 15 Pala so kerdilos o Eber, o Śelah maj traisajlos śtar śäla haj trin bärś, haj kerdinǎlos lesqe ćhave haj ćheja.
16 K-o phurimos le trǎndanqo haj śtar bärś, le Eberosqe kerdinǎjlos o Peleg. 17 Pala so kerdinǎjlos o Peleg, o Eber maj traisajlos śtar śäla haj trǎnda bärś, haj kerdinǎjles lesqe ćhave haj ćheja.
18 K-o phurimos le trǎndanqo bärś, le Pelegosqe kerdinǎjlos lesqe o Reu. 19 Pala so kerdinǎjlos o Reu, o Peleg maj traisajlos duj śäla haj ïnǎ bärś, haj kerdinǎjles lesqe ćhave haj ćheja.
20 K-o phurimos le trǎndanqo haj duj bärś, le Reulosqe kerdinǎjlos lesqe o Serug. 21 Pala so kerdinǎjlos o Serug, o Reu maj traisajlos duj śäla haj jefta bärś haj kerdinǎjles lesqe ćhave haj ćheja.
22 K-o phurimos le trǎndanqo bärś, le Serugosqe kerdinǎjlos lesqe o Nahor. 23 Pala so kerdinǎjlos o Nahor, o Serug maj traisajlos duj śäla bärś, haj kerdinǎjles lesqe ćhave haj ćheja.
24 K-o phurimos le biś taj ïnǎ bärśenqo le Nahorosqe, kerdinǎjlos lesqe o Terah. 25 Pala so kerdinǎjlos o Terah, o Nahor maj traisajlos äk śäl haj deśuïnǎ bärś, haj kerdinǎjles lesqe ćhave haj ćheja.
26 Pala so o Terah pherdǎs jeftadeśa bärś, kerdinǎjles lesqe o Avram, o Nahor haj o Haran.
O Del kerdǎs anθa o Avraam äk poporo baro
(11:27—25:19)
O njamo le Avramosqo
27 Kadala si äl bukǎ kaj kerdiles anθ-o njamo Terah. O Terah kerdǎs le Avramos, le Nahoros haj le Haranos. Haj o Haran kerdǎs le Lotos. 28 O Haran mulos angla pǒ dad o Terah, anθ-o them pe njamosqo, anθ-o Ur le kaldeěnqo. 29 O Avram haj o Nahor lile pesqe rromnǎ. O anav le rromnǎqo le Avramosqi sas Saraj. Haj o anav le rromnǎqo le Nahorosqi sas Milka, e ćhej le Haranosqi, o dad le Milkaqo haj o dad le Iskajaqo. 30 E Saraj naśtilas te kerel ćhave. Nas lan ćhave.
31 O Terah lǎs pe ćhaves le Avramos, le Lotos (o ćhavo le Haranosqo, o ćhavo lesqe ćhavesqo) haj pe borǎ le Saraj (e rromni le Avramosqi, lesqo ćhavo), haj ïnklisto lença anθa o Ur le Kaldeěnqo te ʒan anθ-o Them Kanaan, numa aviles anθ-o foro Haran. Haj othe beśles. 32 O Terah mulos anθ-o Haran kä duj śäla haj panʒ bärś.

*11:9 Anθ-e ćhib ebrajko o kuvïnto Babel aśundǒl sar „xamimos”.