O angluno lil le Joanosqo
1
O Isus, o Kuvïnto kaj del viaca
⸤Ramos tumenqe anθa⸥ sosθe sas de anglal, so aśundǎm, so dikhlǎm amare jakhença, so vardisardǎm haj so makhlǎm amare vastença, anθa o Kuvïnto kaj del viaca. E viaca sikadilis haj ame dikhlǎm lan, kadǎ kä phenas o ćaćimos anθa laθe haj das tumenqe duma anθa-i viaca veśniko, savi sas k-o Dad haj savi sikadilis amenqe. So dikhlǎm haj aśundǎm, anθa kodoja das i tumenqe duma, ka i tumen te avel tumen pärtäśia amença. Haj amari pärtäśia si le Dadeça haj lesqe Ćhaveça le Isusoça Kristos. Haj ame ramos kadal bukǎ ka amari bukuria te avel pherdi.
Kana sǎm le Devleça, ni träbul te keras bezex
Te phiras anθ-e lumina
Kadaja si e vestja savi aśundǎm lan lesθar, haj anθa savi phenas tumenqe: kä o Del si lumina haj anθä lesθe naj khanć tunjariko. Kana phenas kä si amen pärtäśia leça haj anθ-o tunjariko phiras, xoxavas haj ni trais pala o ćaćimos. Dar kana phiras anθ-e lumina, pala sar ov si anθ-e lumina, si amen pärtäśia jekh avreça, haj o rat le Isusosqo, lesqo Ćhavesqo, thovel amen anθa saoro bezexa. Kana phenas kä naj amen bezex, thardos amen haj o ćaćimos naj anθä amenθe. Kana phenas ćaćes amare bezexa le Devlesqe, ov si pakjamasqo haj ćaćo, kaśte jertil amare bezexa haj te thovel amen kaθar saorä bukǎ nasul kaj kerdǎm len. 10 Kana phenas kä ni kerdǎm bezex, keras les oxamno, haj lesqo Kuvïnto naj anθä amenθe.