32 ghilea andai Biblia
(Ăl salmi 1; 2; 23; 34; 37; 40; 42; 43; 50; 51; 53; 71; 100—106; 110; 115; 116; 121; 122, 127, 130, 139, 142, 147-150)
1
O manuș o ciacio hai ăl manuș cai cheren nasul
Bahtalo si o manuș savo ni gial co sfato colengo cai cheren nasul
hai ni phirel po drom le bezehalengo
hai ni beșel tele po scauno colengo save asan catar o Del.
Dar arachel pi plăcerea ando sicaiimos le Raiesco
hai o ghes hai e reat gîndil pes că lesco sicaiimos.
Si sar ăc pomo ciutino pașa ăc pîrîo,
savo del peo rodo cana trăbul
hai lesche patrea ni șucheon:
sea so cherel, va sporila.
Na sa cadea si colența cai cheren nasul,
hai si sar e pleava, savi phurdel lan e braval.
Codolasche cola cai cheren nasul ni va aciona andă pîrnende andă orso cris,
nici ăl bezehale ando chidimos le ciacengo.
Că o Rai vardil po drom le ciacengo,
dar o drom colengo cai cheren nasul va înghearela len co hasarimos.