4
O paj le Joradonosqo oprisajlos haj äl manuś nakhles
Pala so termenisardǎs saoro njamo te nakhel o Jordano, o Raj phendǎs le Josuasqe:
Len deśuduj murś anθa o poporo, po-k manuś anθa fiosavo njamo! Haj porunćin lenqe: «Len kaθar, anθa o maśkar le Jordanosqo, kjar anθa o than kaj si äl pïrne le raśajenqe, deśuduj bar, ïngǎren len tumença haj ćhun len anθ-e tabära kaj va beśena e rǎt kadaja!»
O Josua dinǎ muj le deśudon manuśän, saven alosardǎ len anθa-l israelicǎ, po-k murś anθa fiosavo njamo, haj phendǎ lenqe:
— Nakhen anθ-o maśkar le Jordanosqo, angla o kivoto le Rajesqo, tumare Devlesqo, haj fiosavo anθa tumenθe te lel po-k bar p-o dumo, pala o numäro le njamurenqo israelicǎ, haj kadala te aven äk semno anθä tumaro maśkar. Kana va pućhena tumare ćhave dak data: «So si anθa tumenθe äl bar kadala?» Phenen lenqe: «O paj le Jordanosqo sas oprime angla o kivoto le phanglimasqo le Rajesqo, kana nakhlos anθa o Jordano: o paj le Jordanosqo sas oprime. Äl bar kadala te aven äk animos gogǎqo ïntotdjauna anθa-l israelicǎ!»
Äl israelicǎ kerde kadǎ sar porunćisardǎsas lenqe o Josua. Liles deśuduj bar anθa o maśkar le Jordanosqo, sar phendǎsas o Raj le Josuasqe, pala o numäro le njamurenqo le israelicenqo, ïngǎrde len peça ke tabära haj ćhute len tele othe. O Josua maj ćhutǎs deśuduj bar anθ-o maśkar le Jordanosqo, anθ-o than kaj beśles äl pïrne le raśajenqe save ïngǎrenas o kivoto le phanglimasqo, haj on si othe ʒi anθ-o ges dä ages.
10 Äl raśaja save ïngǎrenas o kivoto beśenas anθ-o maśkar le Jordanosqo ʒi kana sas kerdo sǎ so porunćisardǎs o Raj le Josuasqe te phenel le poporosqe, sar porunćisardǎsas o Mojsǎ le Josuasqe. Haj o poporo sigo nakhlos. 11 Päće nakhlos saoro poporo, o kivoto le Rajesqo haj äl raśaja geles te aven angla o poporo. 12 Äl ćhave le Rubenosqe, äl ćhave le Gadosqe haj epaś anθa o njamo le Manasesqo nakhles gata te mardǒn anglal israelicǎ, sar phendǎsas lenqe o Mojsǎ. 13 Kam saranda mi murś gata marimasqe nakhles angla o Raj te mardǒn karing e Mulani le Jerihonosqi.
14 Anθ-o ges kodova o Raj kerdǎs baro le Josuas angla saoro Israel. Sar darajles kaθar o Mojsǎ, darajles lesθar anθä saorä gesa lesqe viacaqi.
15 O Raj phendǎs le Josuasqe:
16 Porunćisar le raśajenqe save ïngǎren o kivoto le märturǎqo te ïnklen anθa o Jordano!
17 Haj o Josua porunćisardǎs le raśajenqe:
— Ïnklen anθa o Jordano!
18 Kana ïnklistes äl raśaja save ïngǎrenas o kivoto le phanglimasqo le Rajesqo anθa o maśkar le Jordanosqo haj kana uśtjades le talpaça le pïrnenqi o śukimos, o paj le Jordanosqo boldinǎjlos kä pǒ than haj thabdelas pä saorä riga lesqe sar maj anglal. 19 Anθ-o ges le deśenqo le anglune ćhonesqo, o poporo nakhlos o Jordano haj beślos k-o Gilgal ke rig le Jerihonosqi karing o räsärimos. 20 Haj äl deśuduj bar save lilesas len anθa o Jordano, o Josua vazdǎ len k-o Gilgal. 21 Phendǎs le israelicenqe:
— Kana va pućhena tumare ćhave anθ-äk ges pe daden: «So si äl bar kadala?», 22 phenen tumare ćhavenqe: «Pä śukimasθe nakhlos o Israel o Jordano kadava.» 23 Kä o Raj, tumaro Del śukǎrdǎs angla tumenθe o paj le Jordanosqo ʒi kana nakhlen, sar kerdǎsas o Raj, tumaro Del k-o Paj o Baro le Trestěnqo, savo śukǎrdǎ les angla amenθe ʒi kana nakhlǎm, 24 kaśte ʒanen saorä poporǎ le phuǎqe kä o vast le Rajesqo si zuralo, haj kaśte daran tumen ïntotdjauna kaθar o Raj, tumaro Del.