3
Äk ologo sastjarol
O Petre haj o Joan ʒanas k-o Templo k-o ćaso le rugimasqo, k-äl trin pala äl deśuduj. Äk manuś, ologo dä kana kerdilos, sas andino. Sas muklo anθä fiosavo ges paśaj poarta le Templosqi savi bućholas e Poarta Śukar, kaśte mangel kaθar kola kaj ïntrinas anθ-o Templo. Kadava manuś, kana dikhlǎs le Petres haj le Joanos, kä kamen te ïntrin anθ-o Templo, manglǎ lenθar love. O Petre haj o Joano dikhles orta pä lesθe haj o Petre phendǎs:
— Dikh pä amenθe!
O manuś vardisardǎs pä lenθe, haj aźukǎrelas te primil daići lenθar. Atunć o Petre phendǎ lesqe:
— Rupo haj sumnakaj naj man, dar dav tut so si man: anθ-o anav le Isusosqo Kristos anθa o Nazareto, uśti haj phir!
Haj astardǎ les kaθar o vast o ćaćo haj vazdǎ les. P-o than, lesqe pïrne haj lesqe glezne zurajles, xuklos anθä pïrnenθe haj ïnćeposajlos te phirel. Ïntrisajlos anθ-äk than lença anθ-o Templo, phirelas, xutelas opre haj läudilas le Devles. Saorä manuś dikhle les sar phirelas haj läudilas le Devles. 10 Prinʒanenas les kä sas kova kaj beśelas ke Poarta e Śukar le Templosqi kaśte mangel, ujminas pes haj minuninas pes anθa sosθe kerdinǎjlosas lesqe.
O Petre del duma le poporosqe anθ-o Templo
11 Saorä manuś sas ujmime, haj naśles lenθe anθ-e Prispa le Solomonosqi, kaj o manuś ïnkǎrdolas pala o Petre haj pala o Joan. 12 Kana o Petre dikhlǎs e buki kadaja, phendǎs le manuśänqe:
— Phrala!le israelicǎ, sosθe mirin tumen kaθar e buki kadaja? Sosθe dikhen kadǎ pä amenθe parkä amare zuralimaça sau amare smerimaça kerdǎm kadal manuśäs te phirel? 13 O Del le Avraamosqo, le Isakosqo haj le Jakovosqo, o Del amare dadenqo sikadǎs kabor dä baro si lesqo robo o Isus, saves tume bikinden les, haj ćhuden tumen lesθar kana sas angla o Pilat, kjar kana ov sas hotärïme te del lesqo drom. 14 Dar tume ćhuden tumen kaθar o sfïnto haj o ćaćo haj manglen te del pes tumenqe äk manuś kaj mudarel. 15 Haj mudarden koles kaj del viaca, saves o Del ïnviosardǎ les anθa-l mule haj ame sǎm martorǎ kadal bukǎqi. 16 Anθa-i kauza le pakjamasqi anθ-o anav le Isusosqo, lesqo anav sastǎrdǎs le manuśäs kadales, saves dikhen les haj prinʒanen les. O pakjamos anθä lesθe sastǎrdǎs kadal manuśäs sar sǎ dikhen.
17 Haj akanak, phrala!le haj pheja!le, ʒanav kä kerden kadal bukǎ bi te ʒanen so keren, sar kerdes i äl maj bare tumare. 18 Dar o Del kerdǎs kadǎ so phendǎs maj anglal prin o muj saorä prooroćenqo, kä o Kristos va suferila. 19 Kadǎ kä muken tumen kaθar o bezex haj bolden tumen k-o Del, kaśte khosen pes tumare bezexa, 20 kaśte avel kaθar o Raj timpuri xodinimasqe, haj kaśte del drom o Kristos savo sas alome maj anglal anθa tumenθe: le Isusos. 21 Dar ov träbul te aćhol anθ-o ćeri ʒi kana saorä bukǎ va avena pale kerde. Anθa kadala dinǎs duma o Del prin o muj le sfincenqo lesqe prooroćǎ bute timpoça palal. 22 O Mojse phendǎs: «O Raj, tumaro Del, va dela tumen kjar anθa o maśkar tumare poporosqo äk prooroko sar manθe. Te aśunen lesθar anθä sǎ so va phenela tumenqe! 23 Haj orsavo ni va kerela so phenel o prooroko kadava, va avela nimićime anθa o poporo.»a Deuteronomo 18:15,18; Levitiko 23:29
24 Haj o Samuel haj saorä prooroćǎ kaj aviles pala lesθe, dines duma anθa kadala gesa. 25 Tume sen äl ćhave le prooroćenqe haj le phanglimasqe savo kerdǎ les o Del amare dadença, kana phendǎs le Avraamosqe: «Saorä njamuri le phuǎqe si te aven binekuvintime anθä ki sämïnca.»b Ʒeneza 22:18 26 Maj anglal tumenqe dinǎs o Del pe robos, ⸤le Isusos⸥. Dinǎ les drom tumenθe te binekuvintil tumen, kerindos fiosaves anθa tumenθe te muken tumen kaθar tumare nasulimata.

a3:23 Deuteronomo 18:15,18; Levitiko 23:29

b3:25 Ʒeneza 22:18