János 18–20
18
O Judás ánél mánusén káj té hhudén lé Jézusész
Pálá szoszté phéngyá kálá o Jézusisz, ári gijá ándrá forosz pészkré tanitványonéncá, pordál gijá pé lé Kedronoszkri jén, káj hász jékh bár, án szávi ándré gijá vo the o tanitványá. O Judás, szávo phukágyá lész, dzsángjá pá kodo thán, ké o Jézusisz but váré kodé hhenyejolász ékhétáné pészkré tanitványonéncá. Akkor o Judás hhunyá jékhé csapatosz szuglágyonén the őronén, szávén tráné o báré resejá the o farizeusá. The othé gilé lámpéncá, mécsesonéncá, csuráncá the boténcá. O Jézusisz, szávo dzsángjá pá mindenosz ké szo ávélá lehe, ári ávijá the phéngyá léngé:
— Kász roszárén?
Von phéndé:
— Lé Jézusész kátho Názáret.
Vo phéngyá léngé:
— Mé hom.
O Judás, szávo phukágyá lész, té vo léncá hászlo. Káná phéngyász léngé o Jézusisz ké: „Mé hom”, von pálé cérné pén the télé pélé pé phu. Kide ké inké jékhár phucsjá lén:
— Kász roszárén?
Von phéndé:
— Lé Jézusész kátho Názáret.
O Jézusisz ode phéngyá:
— Phéngyom tuméngé ké mé hom. Kide ké dáke mán roszárén mán, mikén káj kálá mánusá té dzsán péngé!
Kede vás kode phéngyá, káj té tejesedinén o dumész szávé phéngyá: „Ná hhájszárgyom incsé jékhész máská kolá szávén dinyán mán.” János 6:37-39, 17:2, Zsoltárok 41:11 10 Akkor o Simon Péter, szávész hász jékh kardosz, ári linyá lész, limágyá lé báré resejészkré szogász the télé csingyá lészkro csácso kán. Lészkro náv Málkus hász. 11 Kide ké o Jézusisz phéngyá lé Péteroszké:
— Csu pálé tro kardosz án tokosz! Té ná pijáv kádo pohárosz,* Té ná pijáv kádo pohárosz Kede ode jelentinél: „té ná dzsáv pordál pá kede dukh”. szo dinyász mán morro Dád?
Lé Jézusész lidzsán lész ko Ánász
12 Akkor o szuglágyá péngré kapitánohá the o őri szávén lé zsidovonéngré vezetővi tráné, hhuné lé Jézusész the phánglé lészkré vásztá. 13 Ligindé lész máj szigo ko Ánász, vás ode ké vo lé Kajafásészkro szrászto hászlo, szávo hászlo o báro resej án kodo bors. 14 O Kajafás hász kodo szávo phéngyász lé zsidovonéngré vezetővonéngé, ké máj misto ávélász té mérél jékh kokorro mánus vás o néposz.
O Péter phénél ké ná prindzsánél lé Jézusész
15 O Simon Péter gijá pálo Jézusisz the té jékh ávér tanitványisz. O báro resej prindzsángyá kolész, kide ké gijá lé Jézusehe pé lé báré resejészkri udvará, 16 de o Péter ácsijász ári ánglo udár. Okovér tanitványisz, szávész o báro resej prindzsángyász lész, ári gijá, dumázingyá lá kapusiszáhá the ándré ligingyá lész. 17 The kede szogáloviszá, i kapusiszá, phéngyá lé Péteroszké:
— Ná hán té tu kálé mánusészkro tanitványosz?
Vo phéngyá:
— Ná hom.
18 Sil hász the o szogész the o őri kérdé jékh jág ándrá ángárá. The körbe ácsilé káj té tátyon. Ácsijá té o Péter léncá káj té tátyol.
O báro resej csul kérdése lé Jézusészké
19 Akkor o báro resej phucsjász lé Jézusész pá lészkré tanitványá the pá lészkro szikájibo. 20 O Jézusisz phéngyá:
— Dumázingyom káj té hájárél i lüme. Mé szikágyom szekovári án khángirjá the ká Bári Khángiri, káj o szászté zsidová hhenyejon, the ná phéngyom khájcs gárudész. 21 Szoszké phucsész mán? Pustá kolén szávé hálgátindé mán, szo phéngyom léngé! Dikh, kolá dzsánén szo phéngyom.
22 Pálá szo phéngyász kálá, jékh másko őri szávé kodé ácsilé, dinyá jékh pálmá lé Jézusész the phéngyá:
— Kide phénész lé báré resejészké?
23 O Jézusisz phéngyász lészké:
— Dáke dzsungájibo phéngyom, phén szo hin o dzsungájibo! De dáke phéngyom o csácsibo, szoszké limágyán mán?
24 The akkor o Ánász trányá lész lé vászténcá phánglé ko Kajafás, ko báro resej.
O Péter phénél inké jékhár, ké ná prindzsánél lé Jézusész
25 O Simon Péter ácsélász pásá jág the tátyolász. The akkor phéndé lészké:
— Tu ná hán jékh máská lészkré tanitványá?
Vo télé tágádingyá the phéngyá:
— Ná hom.
26 Phéngyá jékh máská lé báré resejészkré szogi, szávo nyámosz hász kolészké, szávészké o Péter télé csingyász lészkro kán:
— Ná dikhjom tut mé lehe án jékháté án bár?
27 O Péter phéngyász pánés ké ná prindzsánél lész, the akkor hhunyá pész té básol o kakasisz.a János 13:38
O Jézusisz ánglo Pilátus
28 Jokor toszárrá lé zsidovonéngré vezetővi ligindé lé Jézusész kátho Kajafás án lé romaionéngré vezetővoszkro khér. De von ná gilé ándré, káj té ná fertőzinén pén the té sej hhán lá pátrágyákri vacsorá. 29 Kide ké o Pilátus ári gijá léndé the phéngyá léngé:
— Szo phénén, csé dzsungájibo kărgyász kádo mánus?
30 Von phéndé lészké:
— Dáke ná kérgyáhász dzsungálé butyá kádo, ná dinyámász lész án tré vásztá. O resejá ná kámlé té phénén ké lé Délész sértingyá o Jézusisz, ké vás kede o Pilátus ná itilingyáhász lész, káj té mérél.
31 The o Pilátus phéngyá léngé:
— Lidzsán lész tumén the itilinén lész pálá tumári törvinye!
Phéndé lészké o zsidová:
— Áméngé nányi szlobodon té mudárász khádzsinész.
32 Kálá történetindé, káj té tejesedinén ándré lé Jézusészkré dumész, káná phéngyász káj csé mérimáhá mérélá.b János 3:14, 12:32-33 O Jézusisz phéngyász ánglá odé ké ávélá opré vázdino, szávo ode jelentinél, ké pé jékh keresztosz ári ávélá feszitimén. Numá o romai feszitindé lé mánusén po keresztosz. 33 Páné ándré gijá o Pilátus án pészkro khér the ákhárgyá lé Jézusész the phéngyá:
— Tu hán lé zsidovonéngro krájisz?
34 O Jézusisz phéngyá:
— Tutár phénész kede, vagy ávérá phéndé tuké kálá pá mándé?
35 Phéngyá o Pilátus:
— Váré mé zsidovosz hom? Tro néposz the o báré resejá diné tut pé morré vásztá. Szo kérgyán?
36 Phéngyá o Jézusisz:
— Morro kirájságosz ná ándrá kede lüme hino. Dáke ándrá kede lüme ávélász morro kirájságosz, morré mánusá márdáhász pén, káj té ná áváv dino pé lé zsidovonéngré vásztá. De ná, morro kirájságosz ná káthár hino.
37 The phéngyá lészké o Pilátus:
— Kide ké tu csak krájisz hán!
Phéngyá o Jézusisz:
— Csácsibo hin tut, ké mé krájisz hom. Mé vás kode kérgyijom, the vás kode ávijom pé lüme, káj té phénáv o csácsibo. Kolá szávé ándrá csácsibo hiné, hálgátinén káthá morré dumész.
38 O Pilátus phéngyá:
— Szo hin o csácsibo?
The pálá szoszté phéngyá kede, páné ári gijá ko zsidová the phéngyá léngé:
— Mé ná árákháv khájcs dzsungájibo án lészté. 39 De szokásisz hin tuméndé, káj té mikáv szlobodon tuméngé jékhé mánusész pé pátrágyi: kide ké kámén té mikáv szlobodon tuméngé »lé zsidovonéngré krájész«?
40 The akkor pálé diné csingár o szászté:
— Ná kálész, hanem lé Barabásész!
Kádo Barabás máská kolá hászlo, szávé márdé pén lé romaionéncá.

18:9 János 6:37-39, 17:2, Zsoltárok 41:11

*18:11 Té ná pijáv kádo pohárosz Kede ode jelentinél: „té ná dzsáv pordál pá kede dukh”.

a18:27 János 13:38

18:30 O resejá ná kámlé té phénén ké lé Délész sértingyá o Jézusisz, ké vás kede o Pilátus ná itilingyáhász lész, káj té mérél.

b18:32 János 3:14, 12:32-33

18:32 O Jézusisz phéngyász ánglá odé ké ávélá opré vázdino, szávo ode jelentinél, ké pé jékh keresztosz ári ávélá feszitimén. Numá o romai feszitindé lé mánusén po keresztosz.