🏠 <     Alfabeto rromano o internacionalo     Alfabeto le literasa „c”
O salmo 142
De mui ko Del!
Ăk ghili le Davidoski, kana sas ande peștera, ăk rugăciunea.a
1 Ando mui o baro dav mui ko Rai,
ando mui o baro mangav mila katar o Rai.
2 Ciorav muro roiimos angla leste,
dav duma anda muro pharimos angla leste.
3 Kana muro duho lășinil andă mande,
tu vardis pă muro drom.
Po drom pă savo phirav
ciutea pes ăk kapkana anda mande.
4 Dikh kă mîrî ciacii,
hai dikh kă nai konik,
konik ni ajutil man!
Nai man kai te hastrav,
koniva ni kamel te gianel mandar.
5 Raia,
karing tute dav mui!
Phenav:
tu san mîrî azăvada,
sea so kamav pe phuv kadaia.
6 Le seama kana dav mui,
kă sem perado dă sea!
Hastra man katar kola kai nașăn pala mande,
kă si mai zurale dă sar mande!
7 Înkal man anda o phandaiimos,
kaște naiv ke anaveske!
Atunci ăl ciace va kidina pes pașa mande,
kă si te keres manghe mișto.