Alfabeto rromano o internacionalo     Lakhatyikone betüvonența (k)     Ungure betüvonéncá
O Ábrám vázdél lé Lotosz
14
1-2 Án Kánaán hász pándzs fori:
Szodomá,
Gomorá,
Admá,
Ceboim the Bélá.
Káléngré kráji hász:
lé Szodomákri krájisz hász o Berá,
lé Gomorákri krájisz hász o Birsá,
lá Admákro krájisz hász o Sináb,
the lé Ceboimoszkro krájisz hász o Seméber.
The kálé pándzs krájéngro krájisz hász o máj báro krájisz,
o Kedorláomer.
The kálész hász lész trin baráti,
trin kráji:
o Amráfél,
o Arjok the o Tidál.
O Kedorláomer,
kádo hász o krájisz án Élám,
o Amráfél án Sineár,
o Arjok án Elászár the o Tidál án Gojim.
Kálá ná án Kánaán hászlé.
Kálá stár kráji támadindé lé pándzs krájonén ándrá Kánaán.
3 The o pándzs kráji ándrá Kánaán
án jékháté hhenyejilé pé mál lé Sziddimoszkro
(kádo hin o Londo tengerosza).
4 Szosztár támadindé lén kolá stár kráji?
Vás ode ké o Kedorláomer désuduj bors krájisz hász
pá kálá pándzs fori án Kánaán,
the án désutrito bors kálá kráji opré hhuné,
ruslé pé lészté.
5 The án désustárto bors o Kedorláomer
the kokolávérá trin kráji giléhé léndé káj té foglalinén lén.
Télé márdé lé refáén án Asterot-Karnaim,
lé zuzién án Hám,
lé émién án Sáve-Kirjátaim
6 the lé horién pé léngré pleji ko Széir dzsi ko Él-Párán,
szávo hin páso csucso thán.
7 The pálé riszeilé the ávilé án Én-Mispát,
szávo hin o Kádes,
the foglalindé lé ámálékiéngri szásztyi mál,
the té lé emorién szávé béslé án Hhacăcon-Támár.
8 The akor o pándzs kráji án jékháté hhenyejilé án mál lé Sziddimoszkro
té márén pén léncáb,
9 o pándzs kráji ánglá o stár kráji.
c The o Kedorláomer márgyász kolé pándzsé krájonén,
kon ruslé pé lészté ánglál ode.
10 The án mál Sziddim hász but hhuvá phérdé ricinyád.
The lá Szodomákro the lá Gomorákro kráji náslé
the ándré pélé án kolá,
the kokolávérá náslé péngé kárig o pleji.
11 O Kedorláomer the o kráji szávé lehe hász,
ándré gilé án Szodomá the án Gomorá the ligindé mindenosz,
o hhábo the szekkon bárvájibo. e
12 Ligindé té lé Lotosz,
lé Ábrámoszkro phrálészkro csávész,
the lészkro bárvájibo,
ké té vo án Szodomá bésjász.
The gilé péngé.
13 Ávijá jég kon szkápungyász
the phéngyász pá máribo lé Ábrámoszké lé héberoszké,
szávo bésélász pásá lé emoriszkré Mamrészkré cserefávi.
Ánglál ode o Mamré the lészkré phrálá,
o Eskol the o Ánér,
the o Ábrám,
coláhhárdé ké vázdéná jékh ávrész.
14 Káná hájárgyász o Ábrám ké lészkro phrál hhuno hászlo,
hhányárgyász pészkré zorálé mánusén,
szávé ká lészkro khér kérgyilé,
trin săl the désohhto,
the dzsi ko Dán pálo stár kráji gilé.
15 Pe retyi osztingyá pészkré mánusén,
márgyász pészkré rusáldé the náságyász lén dzsi ko Hoba,
szávo pordál o Damaszkusz hino.
16 The ángyász pálé szekkon bárvájibo,
the pészkré phrálész lé Lotosz,
lészkro szászto bárvájibo,
the té lé dzsuján the té lé szászté mánusén.
O Melkicedek áldinél lé Ábrámosz, the o Ábrám dél lész o désto riszosz
17 Káná o Ábrám pálé ávijá kátho máribo lé Kedorláomerohá
the kolé triné krájéncá szávé lehe hászlé,
ári gijá ánglá lészté lá Szodomákro krájisz án mál Sávé,
kede hin lé Krájészkri Mál.
18 O Melkicedek,
lé Sálémoszkro krájisz,
ángyász mángro the mol.
Vo hász lé Máj Báré Délészkro resej.
19 Áldingyász lé Ábrámosz the ode phéngyász:
— Áldimén té ávél o Ábrám kátho Máj Báro Dél,
szávo kérgyász o mennyosz the i phu!
20 Lásárdo té ávél o Máj Báro Dél,
szávo dinyász tré rusáldé mánusén án tro vászt!
The o Ábrám ándrá mindenoszté dinyász lész,
ándrá szekkon dés riszi jékh riszosz.
21 Lé Szodomákro krájisz ode phéngyász lé Ábrámoszké:
— Dé mángé lé mánusén,
the o bárvájibo té ácsél tuké!
22 O Ábrám ode phéngyász lé Szodomákré krájészké:
— Vázdáv morro vászt ánglo Drágon Dél,
o Máj Báro Dél,
szávo kérgyász o mennyosz the i phu,
23 ké ná láv khájcs ándrá mindenosz szávo tiro hin,
incse jékh cérná,
incse jékh hhárágyi,
té ná phénész ké:
„Mé kérgyom bárválo lé Ábrámosz”!
24 Numá szo hhálé o tărné csávé the lé mánuséngro riszosz,
szávé gilé máncá,
o Ánér,
o Eskol the o Mamré,
mik té lén péngro riszosz!