Alfabeto rromano o internacionalo     Lakhatyikone betüvonența (k)     Ungure betüvonéncá
O Lot othé mikjász lé Ábrámosz, ké zorész but hász léngro bárvájibo
13
1 O Ábrám opré gijász kátho Egyiptomosz ko Negevosz,
vo,
lészkri rromnyi the szemindenosz szo hász lész,
the lehe o Lot.
2 O Ábrám zorész bárválo hászlo,
hász lész állati,
ezüsti the szomnákáj.
3 The kátho Negevosz gijász ko forosz Bétel.
Án pészkro drom máj ácsijász thánészté,
the érkezingyász ko Bétel,
ko thán káj hász ánglál ode lészkri sátrá,
másko Bétel the o Ái.
4 Pé kodo thán káj hász o áltárisz
szávo kérgyász lész ánglál ode,
ká kodo thán ákhárgyász lé Drágoné Délészkro náv.
5 O Lot phirélász lé Ábrámohá án jékháté.
The té lész hász lész bákré,
busznyá,
gurunyá the sátrész.
6 Kici but állati hász lén,
ké ná dzsánglé té bésén án jég,
ké ná dukhunyász i csár.
7 The vás ode lé Ábrámoszkré bácsi
a the lé Lotoszkré
bácsi diné pén máská péndé.
The akor án thém o kánaáni
the o perizi mánusá bésléhé.
8 O Ábrám ode phéngyász lé Lotoszké:
— Mángáv tut té ná ávél déjibo máská áméndé,
incse máská ámáré bácsi,
ké ámén jég családosz hám.
9 Nányi ánglá áméndé o szászto thém?
Máj misto dáke mikász ámén.
Dáke tu dzsehe pé zervon,
mé dzsoho pé csácsi,
dáke tu dzsehe pé csácsi,
mé dzsoho pé zervon.
10 O Lot körbe dikhjász,
the dikhjász lé Jordánoszkri szásztyi mál,
ké hászji cingyárgyi dzsi ko forosz Coár
(ánglál ode káj o Drágon Dél té phábárél lá Szodomá the lá Gomorá).
Hászji szár lé Drágoné Délészkri bár,
szár o thém lé Egyiptomoszkro.
11 The akor o Lot lijá pészké lé Jordánoszkri szásztyi mál,
the gijász pészké kárig ustyél o khám.
Kide miklé pén jég o kolávrésztár.
12 The o Ábrám bésjász ándro thém Kánaán,
the o Lot bésjász máská lá Málákré fori
pásél ká Szodomá án pészkri sátrá.
13 The o mánusá ándrá Szodomá dzsungálé hászlé
the zorész bűnöse hászlé ánglo Drágon Dél.
14 O Drágon Dél ode phéngyász lé Ábrámoszké,
pálá szoszté gijász pészké o Lot:
— Dikh körbe,
dikh káthár kodo thán káj hán:
dikh pé csácsi the pé zervon,
dikh ánglé the pálé!
15 Ké i szásztyi phu szávi dikhész,
tuké doho lá
the koléngé szávé ávéná ándrá tuté,
té ávél léngri szekkon reme.
16 The kéroho ké szávé ávéná ándrá tuté,
but dzsiné ávéná,
szár lá phuvákro ucsár.
Ké dáke várékon dzsánélá té iginél lá phuvákro ucsár,
akor té lén dzsánélá té iginél lén.
17 Ustyé,
phir opré kádo szászto thém
b án lungyimászté the án buhhlészté,
ké tuké doho lész!
18 O Ábrám bontingyász pészkri sátrá
the gijász té bésél pásá lé Mamrészkré cserefávi,
szávé hin án forosz Hebron.
The othé kérgyász jékh áltárisz lé Drágoné Délészké.