Alfabeto rromano o internacionalo     Lakhatyikone betüvonența (k)     Ungure betüvonéncá
O Drágon Dél dumázinél lé Ábrámohá
12
1 O Drágon Dél ode phéngyász lé Ábrámoszké:
— Dzsá ári ándrá tro thém,
a ándrá tro családosz,
ándrá tré dádészkro khér,
the dzsá án kodo thém szávo szikávoho lész tuké.
2 The kéroho ándrá tuté jég báro néposz,
the áldinoho tut,
kéroho báro tro náv,
the ávehe jég áldibo.
3 Áldinoho kolén kon áldinéná tut,
the kolén kon átkozinéná tut,
átkozinoho lén.
Pordál tuté ávéná áldimén o szászté népi pé phu.
O Ábrám kérgyász szár phéngyá lészké o Drágon Dél
4 O Ábrám gijá pészké,
szár phéngyá lészké o Drágon Dél,
the té o Lot gijá lehe.
Lé Ábrámosz hász lész éftávárdés the páncs bors,
káná ári gijász pészké ándrá Hárán.
5 Lijász lá Száraivá,
pészkrá rromnyá,
the pészkré phrálészkré csász,
lé Lotosz,
the léngro szászto bárvájibo szo roszárdé péngé,
the kolé mánusén szávén cindé lén án Hárán.
The gilé péngé án thém Kánaán,
the othé riszlé án thém Kánaán.
6 O Ábrám pordál gijász po thém dzsi ko forosz Sikem,
ká lé Morészkro báro cserefávosz.
The akor án thém o kánaáni mánusá bésléhé.
7 O Drágon Dél szikágyász pész lé Ábrámoszké
the ode phéngyász:
— Kádo thém doho lész koléngé szávé ávéná tutár.
O Ábrám kérgyász jég áltáriszbDrágoné Délészké,
szávo szikágyász pész lészké.
8 The othár máj okordé gijász
kárig o pleji páso forosz Bétel,
the kodé jékhétáné ácságyász pészkri sátrá.
Pé kode fele hász o forosz Bétel,
the pé kede fele hász o forosz Ái.
Othé kérgyász jég áltárisz lé Drágoné Délészké,
the ákhárgyász lé Drágoné Délész pé lészkro náv.
9 The kodothár o Ábrám máj okordé gijász,
kárig i pusztá Negevosz.
O Ábrám gijász án thém Egyiptomosz
10 Bokh hász án thém,
the o Ábrám gijász án thém Egyiptomosz
káj té bésén kodé jég reme,
vás ode ké bári hász i bokh án thém.
11 The káná pásél hász ko Egyiptomosz,
ode phéngyász pészkrá rromnyáké,
lá Száraiváké:
— Dikh ákáj!
Mé dzsánáv ké tu zorész sukár hán.
12 Káná dikhéná tut o egyiptomi,
ode phénéná:
„Kede hin lészkri rromnyi”,
the mán mudáréná mán,
the tut mikéná tut té dzsivész.
13 Mángáv tut,
phén ode ké morri phény hán!
Vás tuké té phirávén pén sukár máncá,
the mé té ácsáv án életosz.
14 The káná ándré riszjá o Ábrám án Egyiptomosz,
akor o egyiptomi dikhlé ké i dzsuji zorész sukár hinyi.
15 Káná dikhlé lá lé fáráunoszkré báré mánusá,
c lásárdé lá lészké.
The ligingyi hász i dzsuji án lé fáráunoszkro khér.
16 The lé Ábrámoszké misto gijász vás láké.
Hhunyász bákrén,
busznyán,
d gurunyán,
számáronén,
szogálovonén,
szogáloviszén the pupostevén.
17 De o Drágon Dél márgyá lé fáráunosz the lészkro khér
báré nászvájimáhá vás i Szárai,
lé Ábrámoszkri rromnyi.
18 The o fáráunosz ákhárgyász lé Ábrámosz
the ode phéngyász:
— Szo kérgyán máncá?
Szosztár ná phéngyán mángé ké tri rromnyi hinyi?
19 Szosztár phéngyán ké tri phény hinyi?
The mé lijom lá rromnyáké.
Ákáná,
kádé hin tri rromnyi,
lé lá the dzsá tuké kádáthár!
20 The o fáráunosz phéngyász pészkré mánuséngé
té násávén lén ári,
té lészkrá rromnyá,
the szemindenosz szo hász lész.