16
O Samson lel äl porci kaθar o foro le filistejenqo Gaza
O Samson gelos ke Gaza. Othe dikhlǎs äk kurva haj ïntrisajlos laθe. Dakoniva phendǎs le manuśänqe anθa-i Gaza:
— O Samson ïntrisajlos kathe!
Atunć ïnkonźurisarde o than kaj sas haj pïndisarde les saorï rǎt ke poarta le forosqo. Beśle saorï rǎt haj ni kerde khanć, phenindos:
— Kana va parnǒla, va mudarasa les.
Dar o Samson beślos anθ-o pato ʒi k-o maśkar le reakjaqo. Atunć uśtilos, astardǎs äl porci kaθar e ïntrarǎ anθ-o foro, haj ïnkaladǎ len i le drugoça, ćhutǎs len p-äl zea haj ïngǎrdǎs len anθ-o vïrfo le plajosqo kaj si paśa o Hebrono.
O Samson haj e Dalila
Pala kodoja o Samson jubisardǎs äk ʒuvli anθ-e Xar le Rezenqi haj oj bućholas Dalila. Äl thagara le filistjajenqe gele laθe haj phende laqe:
— Guglǎ les te phenel tuqe kaθar avel lesqo zuralimos o baro haj sar daśtisas te maras les kaśte phandas les haj te bangǎras les! Pala kodoja va daça tut fiosavo po-k mia haj äk śäl śekelǎ ruposqe!* 1100 śekelǎ sas kam 13 kg.
Pala kodoja e Dalila phendǎs le Samsonosqe:
— Rugiv tut te phenes manqe kaθar avel kǒ zuralimos o baro, haj sar träbulas te aves phanglo kaśte aves bangǎrdo?
O Samson phendǎs laqe:
— Te phandenas man jefta vinença neve animalenqe save ta na fi sas ïnkä śuke, atunć äl puteri mukenas man haj kerdovas sar orso manuś.
Atunć äl thagara le filistjajenqe ande laqe jefta vine kaj ïnkä nas śuke haj oj phanglǎs les lença. Ke Dalila sas niśte manuś ke pïnda laθe anθä aver odaja. Atunć oj phendǎs le Samsonosqe:
— Äl filistea si pä tuθe, Samson!e!
Haj ov ćhindǎs äl vine, sar ćhindol äk śïro kïlcenqo kana si maklo kaθar e jag. Kadǎ kä on ni aflisarde kaθar avel lesqo zuralimos.
10 E Dalila phendǎs le Samsonosqe:
— Ita kä kerdǎn pherjasa mança haj oxadǎn man! Rugiv tut, sikav manqe soça träbul te aves phanglo!
11 Ov phendǎs laqe:
— Te phandenas man śälença neve, savença ni kerdilis nić äk buki, atunć o zuralimos mukelas man haj kerdovas sar orso manuś.
12 E Dalila lilǎs śäle neve haj phanglǎs les lença. Pala kodoja phendǎs lesqe:
— Äl filisteǎ si pä tuθe, Samson!e!
Kola kaj pïndinas beśenas anθä aver hodaja. Dar ov ćhindǎs äl śäle kaθar äl vast sar ćhines o thav.
13 E Dalila phendǎs le Samsonosqe:
— Ʒi akanak kerdǎn pherjasa mança haj oxadǎn man! Sikav manqe soça träbul te aves phanglo!
Ov dinǎs lan anglal:
— Kana va khujeça äl jefta śuvice balenqe anθa muro śäro anθ-e urzǎla le suimasqi haj kana va astaresa len le karfinoça anθ-o zido, atunć me si te avav slabo sar orso manuś.
14 Kana ov sovelas, e Dalila lilǎs äl jefta śuvice lesqe balenqe haj khubdǎ len äk thaveça urzjalaqo haj astardǎ len le karfinoça. Pala kodoja phendǎs lesqe:
— Äl filisteǎ si pä tuθe, Samson!e!
Haj ov uśtilos anθa-i lindri haj cïrdǎs o karfin le gergefosqo le suimaça. 15 Atunć oj phendǎs lesqe:
— Sar daśtis te phenes kä jubis man kana kǒ ilo naj mança? Trin drom kerdǎn pherjasa mança haj ni phendǎn manqe kaθar avel kǒ baro zuralimos.
16 Haj kodolasqe kä oj sa phenelas anθä fiosavo ges sa kodol vorbe haj dilǎrelas les, ov ni maj räbdisardǎs. 17 Phendǎs laqe saoro ćaćimos:
— O brićo ni nakhlos pa muro śäro, anθa kodoja kä semas ćhutino rigaθe anθa o Del dä kana kerdilem. Te avavas ranglo, atunć muro zuralimos xasaolas manθar, äl puteri mukenas man haj kerdovas sar orso manuś.
18 Kana dikhlǎs e Dalila kä phendǎs laqe saoro ćaćimos, dinǎs drom pala äl thagara le filistjajenqe, phenindos lenqe:
— Aven akanak, kä phendǎs manqe saoro ćaćimos!
Äl thagara le filistjajenqe avile laθe haj ande laqe o rupo.
19 Oj sovlǎrdǎs le Samsonos pä pe koća, dinǎs muj äk manuśäs haj ranglǎs äl jefta suvice balenqe pa lesqo śäro. Haj oj kerdǎs les te bangǒl haj lesqo zuralimos xasajlos. 20 Oj phendǎs:
— Äl filisteǎ si pä tuθe, Samson!e!
Ov uśtilos anθa-i lindri haj phendǎs pesqe:
— Si te uśtǎv sar dä fiosavi data haj si te skuturiv man.
Ni ʒanelas kä o Raj durilosas lesθar. 21 Äl filisteǎ astarde les haj ïnkalade lesqe jakha. Pala kodoja ïngǎrde les ke Gaza haj phangle les lancurença xarkomaqe. Othe anθ-o phandaimos ïnvïrtilas k-o bar le asavesqo. 22 Dar äl bal lesqe śäresqe ïnćeposajle pale te barǒn päće sas ranglo.
O Samson räzbunil pes haj merel
23 Äl thagara le filistjajenqe kidinǎjle te anen źertfe te den äk bari sinia sfïnto lenqe zeosqe, le Dagonosqe, haj te bukurin pes. On phenenas:
— Amaro zeo dinǎs anθä amaro vast amare duśmanos le Samsonos!
24 Kana o poporo dikhlǎs les, läudilas pe zeos, kä phenenas:
— Amaro zeo dinǎs anθä amaro vast amare duśmanos, koles kaj mulanilas amaro them haj buten mudardǎs amenθar.
25 Haj sar lenqo ilo sas bukuroso, phende:
— Den muj le Samsonos kaśte distrol amen!
Dine les muj anθa o phandaimos, haj ov distrosardǎ len. Haj ćhute les te beśel maśkar äl stïlpi. 26 O Samson phendǎs le tärnesqe kaj ïnkǎrelas les vastesθar:
— Muk man te räzmov man kaθar äl stïlpi kaj ïnkǎren o kher te daśtiv te ïnkǎrdov man!
27 O kher sas pherdo murśänθar haj ʒuvlǎnθar. Saorä thagara le filistjajenqe sas othe haj opre p-o kher sas kam trin mi murś haj ʒuvlǎ kaj dikhenas k-o Samson sar distrolas len. 28 Atunć o Samson dinǎs muj k-o Raj:
Rai!a Devla, rugiv tut, an tuqe gogi manθar! Maj de man doar kaj data zuralimos, Devl!a, kaśte räzbuniv man p-äl filisteǎ anθa-k data anθa mïrä duj jakha!
29 Haj o Samson astardilos kaθar äl duj stïlpi anθ-o maśkar, kaj ïnkǎrenas o kher, haj räzmosajlos lenθar, le vasteça le ćaćeça pä jekh, haj le stïngoça pä koaver. 30 O Samson phendǎs:
— Te merav anθ-äk than le filistjajença!
Pala kodoja zurales dinǎs brïnć haj o kher pelos p-äl bare haj pä saoro poporo kaj sas andrä. Kadǎ kä kola kaj mudardǎs len kana mulos sas maj but dä sar kola kaj mudardǎsas len anθ-o timpo so traisajlos. 31 Lesqe phral haj saorï familia lesqi avile haj lile les. Ïngǎrde les haj praxosarde les maśkar o Cora haj o Eśtaol, anθ-o than le praxomasqo lesqe dadesqo, o Manoah. O Samson krisosardǎs le Israelos timpo biśä bärśenqo.

*16:5 1100 śekelǎ sas kam 13 kg.