35
Äl manuś anen darurh le Devlesqe
O Mojsǎ maj phendǎs saorä manuśänqe le israelicenqe:
— Ita so porunćisardǎs o Raj: Kon kamel te anel daro le Rajesqe, len anθa so si tumen, haj te anen äk daro le Rajesqe: sumnakaj, rupo haj bronzo; thav albastro, viśinio haj lolo, ino sano haj bal buznǎqo; morkhja berbećenqe vopsime anθ-o lolo haj morkhja delfinosqe; kaśt akaćaqo, untdelemno anθa-i lumina, khandimata anθa untdelemnosθe makhimasqo, haj anθa-i tämïja kaj khandel śukar; bara oniksosqe haj aver bara anθa astarimos pe źilekta haj p-o kolin.
10 Sǎ kaj xakǎrdǒn anθa tumenθe te aven haj te keren sǎ so phendǎs o Raj!
11 O than kaj si te beśel o Del: O korto haj lesqo ućharimos, lesqe kopć, lesqe bläni, lesqe grinz, lesqe stïlpi haj lesqe pïrne;
12 o Kivoto le Devlesqo haj lesqe grinz, laqo ućharimos haj e perdjaua kaj si angla o Kivoto;
13 e sinia haj laqe grinz, haj saorä bukja kaj si laça, haj o marno kaj ćhul pes angla o Del;
14 o sfeśniqo anθa-i lumina pe bukǎnça, lesqe kandelǎ haj untdelemno anθa-i lumina; 15 o altari anθa-i tämïja haj lesqe grinz, o untdelemno anθa o makhimos haj e tämïja kaj khandel śukar, haj e perdjaua le udaresqi kaθar e intrarǎ le thanesqi kaj si te beśel o Del;
16 o altari anθa o phabarimos dä sǎ, lesqo grätari le bronzosqo, lesqe grinz haj saorä bukja lesqe; o ligǎno pe pïrnesa;
17 äl kovorǎ kaj keren e bar, lenqe stïlpi, lenqe pïrne haj e perdjaua kaθar e poarta le barǎqi;
18 äl kile le kortosqe, äl kile le barǎqe haj lenqe dorja; 19 äl coale śukar le sluźbaqe anθ-o than o sfïnto, äl coale sfïnto le raśajesqe, le Aronosqe, haj äl coale lesqe ćhavenqe kaj sluźin sar raśaja.
20 Saorä manuś le israelicenqe ïnklistes angla e Mojsǎ. 21 Haj avile sǎ kaj sas len anθ-o ilo, sǎ kola kaj plaćujas len, haj andines äk daro le Rajesqe kaśte keren o korto le malaimasqo, anθa sǎ so träbulas othe haj anθa äl coale sfïnto. 22 Avile i murś haj i ʒuvlja, sǎ kaj cïrdǎ len o ilo haj andine angrustja nakhesqe, coarθe, angrustja, salbe haj saorä felurh bukja sumnakasqe. Fiosavo andinǎs o daro sumnakuno angla o Raj. 23 Saorä kaj sas len thav albastro, viśinio haj lolo, ino sano haj bal buznǎqo, morkhja berbećenqe vopsime anθ-o lolo haj morkhja delfinosqe, anθ-e len. 24 Saorä kaj daśtinas, anenas rupo haj xarkoma ka daro le Rajesqe. Saorä kaj sas len kaśt akaćaqo anθa saorä bukja kaj träbulas kerde, anθ-e les. 25 Saorä ʒuvlja kaj xakǎrdǒnas, katajes pe vastença haj andines so kerdes: thav albastro, viśinio haj lolo haj ino sano. 26 Haj saorä ʒuvlja kaj cïrdǎ len o ilo haj xakǎrdǒnas, kätänisardes bal buznǎqo. 27 Äl bulibaśa andines bara oniksosqe haj aver bara anθa o astarimos pe źilekta haj p-o kolin. 28 Andines i bukja anθa save kerdǒl khandimos haj untdelemno: anθa-i lumina, anθa o untdelemno makhimasqo, haj anθa e tämïja kaj khandel śukar. 29 Kadǎ andines darurh le Rajesqe äl israelicja, murś haj ʒuvlja, saven cïrdelas len o ilo, kaj kamnes te den anθa saorï buki porunćime kaθar o Raj prin o Mojsǎ.
30 O Mojsǎ phendǎs le israelicenqe:
— Dikh, o Raj alosardǎs le Becaleelos le Uriesqo, o ćhavo le Huresqo, anθa o nǎmo le Judasqo. 31 Pherdǎ les le Duxoça le Devlesqo, gogǎça, xakǎrimaça haj prinʒanimaça, te kerel saorä felo bukǎnqo, 32 haj te ʒanel sar träbul kerde äl bukja: anθa sumnakasθe, anθa ruposθe haj anθa bronzosθe, 33 haj anθa o ćhinimos le baränqo le ćhutimasqe, haj anθa-i buki le kaśtesqi: te kerel saorä felurh bukǎnqe śukar. 34 Dinǎ les o daro te sikavel i avren, les haj le Oholiabos le Ahisamakosqo, anθa o nǎmo le Danosqo. 35 Pherdǎ len xakǎrimaça kaśte keren haj te ʒanen sar te keren bukja śukar, te brudon thaveça albastro, viśinio haj lolo haj ino sano, haj te suven; te dikhen sar te keren saorä felurh bukǎnqe śukar haj te keren len.