2
Cadea sas termenime o ceri, e phuv hai sea so sas andă lende. Gi andă le ieftango ghes, o Del termenisardeas pi buchi, cadea că andă le ieftango ghes ni mai cherdeas chanci. O Del binecuvintisardeas le ieftango ghes hai sfințosardea les, că ando ghes cadava ni mai cherdeas chanci.
O cherimos le manușăsco hai le giuvleaco
Ita so cherdineailos ando ceri hai p-e phuv.
Cana o Rai o Del cherdeas o ceri hai i phuv, p-e phuv nas nici ăc tufa cîmposchi hai nici zelenimata hamasche po cîmpo ni barilisas gi atuncia, că o Rai o Del gi atuncia ni dineasas brîșînd p-e phuv, hai nas nici ăc manuș te cherel buchi e phuv. Dar pai înclelas andai phuv hai chinghearelas saorî phuv. O Rai o Del cherdeas le manușăs andai phuv, phurdea lesche ando nach phurdimos viațaco, hai cadea o manuș cherdilos ăc sufleto giuvindo.
O Rai o Del cherdeas ăc bar ando Eden, caring o esto, hai ciuteas othe le manușăs cai cherdeasas les. O Rai o Del cherdea te bareol andai phuv saoro felo pomengo, șucar co dichimos hai lace co hamos, hai ando mașcar le bareaco o pomo le viațaco hai o pomo savo cherel te pringiandeol o lacimos hai o nasulimos. 10 Ăc pai înclelas anda o Eden hai chinghearelas e bar, hai othar pharadeolas hai cherdeolas ștar vast. 11 O anav le anglunesco si Pison, ov thabdel andă saoră riga le Themosche Havila,* Them = țară cai othe si sumnacai. 12 O sumnacai anda o them codova si lacio, othe si anda soste cherdeol ăc chandimos, hai bar onixosco. 13 Le duiengo pai si lesco anav Ghihon, ov thabdel andă saoră riga le Themosche Cuș. 14 Le trinengo pai si lesco anav Tigro, ov thabdel co esto le Așurosco. Le ștarengo pai si o Eufrato.
15 O Rai o Del lileas le manușăs hai ciutea les ande bar le Edenoschi, caște cherel lan buchi hai te avel les grija latar. 16 Hai dinea le manușăs e porunca cadaia:
— Daștis te has cabor cames anda orso pomo andai bar, 17 numa anda o pomo savo cherel te pringiandeol o lacimos hai o nasulimos ta na has, că ando ghes cai va hasa anda leste va meresa ciaces.
18 O Rai o Del phendeas:
— Nai mișto ca o manuș te avel corcoro. Si te cherav lesche ăc ajutori lacio anda leste.
19 O Rai o Del cherdeasas andai phuv saoră animalea le cîmposche hai saoră ciriclea le ceresche, hai andea len co manuș te dichel sar si te ciul lengo anav. Hai orso anav cai ciuteas les o manuș fiosave animalosche, codova sas lesco anav. 20 Hai o manuș ciuteas anava saoră animalenghe cai si pașa o cher, le ciricleanghe le ceresche hai saoră animalenghe sălbatice, dar anda o manuș ni arachleas ajutori lacio.
21 Atunci o Rai o Del dineas drom ăc lindri phari po manuș. Ando timpo cana sovelas o manuș, o Rai o Del lileas iech anda lesche prașave, hai phandadeas o mas că lesco than. 22 Anda o prașavo cai lileasas les anda o manuș, o Rai o Del cherdeas ăc giuvli hai andea lan co manuș. 23 Hai o manuș phendeas:
— Aresel, cadaia si cocalo anda mîră cocalea hai mas anda muro mas! Oi si te buciol romni că sas lili anda o rom.
24 Codolasche o rom va muchela pe dades hai pe da, hai si te avel iech pe romneasa hai si te cherdeon ăc trupo.
25 O rom hai leschi romni sas iel dui nanghe hai nas lenghe lagiavo.

*2:11 Them = țară