25
Le Abrahamos hin les te avera ćhave, dë le Iźakosqe mikel o barvajibo
Thë o Abraham liǎs pesqe jekha rromnǎ, savi kidë bićhiǎs Ketura. Voj kerdǎs lesqe le Zimranos, le Jokśanos, le Medanos, le Midianos, le Iśbakos thë le Śuaxos. O Jokśan kerdǎs le Śebas thë le Dedanos. Katho Dedan avile kala nepi: o aśuri, o lëtuśi thë o lëummi. Le Midianosqre ćhave has o Efa, o Efer, o Xanok, o Abida thë o Elda. Kala së la Keturaqre ćhave hasle.
Sëmindënos so has le Abrahamos, le Iźakosqe dinǎs len. Okolavren ćhaven, save katha aver rromnǎ kerdǐle, o Abraham dinǎs len ojandeki. Thë ʒi kaj ʒiʒiǎs vo, tranǎs len katha pesqro ćhavo, katho Iźak, ka kodo than kathar opre avel o kham, ko them Kedem.
Le Abrahamosqro meribo
O Abraham but ʒiʒiǎs, jeg śäl thë eftavardeś thë panć borś.
O Abraham ari dinǎs pesqro vodji thë muǎs pala jeg śukar phuribo, phuro an borśa thë ćëlo viacaθar. Thë othe risǎs maśka pesqre mule. O Iźak thë o Iśmael, lesqre ćhave, parrunde les an borlongos Makpela, savo anglo Mamre hino, pe le Efronosqri mal, savo le xetitane Coxaresqro ćhavo haslo. 10 Këdë hinǐ i mal savi cindǎs la o Abraham katho xetitënjë. Othe has parrunθe o Abraham thë lesqri rromnji i Śara. 11 Thë pala sosθe muǎs o Abraham, o Del aldindǎs lesqre ćhas le Iźakos. Vo paśa i xanjik Laxaj-Roj beśǎs.