^
O Iakov
Sar te avel amari cip?
O godeaveribo die opral, katho Del, anel bekeșegos