🏠 <     Alfabeto le literasa „k”     Alfabeto le literasa „c”
O salmo 102
E rugäćunǎ äk tärnesqi nasfalo kaj si durǎrdo
Äk nenoroćime rugil pes pentru kä si perado, haj ćhorel pǒ gïnduri angla o Raj.
1 Raja,
aśun mïrï rugäćunǎ
haj te aresel muro dimos muj tuθe!
2 Na garav kǒ muj manθar!
Kana sem anθ-o nekazo,
bangǎr kǒ kan karing manθe!
Aśun man sigo kana dav muj!
3 Kä mïrï viaca xasaol sar o thuv,
haj mïrä kokalǎ phabiles sar jag.
4 Muro ilo si dino dab haj śukǒl sar e ćar,
haj bistrav te xav muro marno.
5 Kaθar muro glaso le vakimasqo sem kadǎ dä śuko,
kä lipin pes mïrä kokalǎ kaθar mïrï morkhi.
6 Amǎv äk bufnicaça anθa-i mulani,
sem sar äk kukuvjaua anθa-l peraimata äk forosqe.
7 Ni maj daśtiv te sovav
haj sem sar äk ćirikli korkoro p-äk ućharimos kheresqo.
8 Anθä fiosavo ges batźokorin man mïrä duśmaja,
haj kola kaj batźokorin man den armaja mïrä anaveça.
9 Xav prafo anθ-o than le marnesqo
haj xamiv äl apsǎ mïrä pimaça
10 anθa-i kauza ke xolǎqi haj ke xolǎrimasqi.
Ita kä vazdǎn man haj ćhudǎn man dur.
11 Mïrï viaca xasaol sar äk ućal päće pelos o kham,
haj śukǒv sar e ćar.
12 Dar tu,
Raja,
si te aves thagar pentru ïntotdjauna,
haj si te aves prinʒando anθa-k njamo anθä aver njamo.
13 Va uśtesa haj va avela tut mila kaθar o Siono,
kä si e vremǎ te aves laćho leça,
avilos o timpo kaj phendǎn.
14 Kä ke robi jubin lesqe bar,
haj fal len nasul kaθar lesqe ziduri kerde kiśaj.
15 Äl njamuri va darana kaθar o anav le Rajesqo,
haj saorä thagara le phuvǎqe kaθar lesqi slava.
16 Anθa kodoja kä o Raj va zidola pale o Siono
haj va sikadǒla anθä pi slava.
17 Va dela anglal ke rugäćunǎ kolenqi kaj ma naj len khanć,
haj va aśunela lenqi rugäćunǎ.
18 Te ramol pes e buki kadaja anθa o njamo savo va avela,
ka o poporo savo va kerdǒla te läudil le Rajes:
19 Kä dikhlǎs opral anθa pǒ than o sfïnto,
o Raj dikhlǎs anθa o ćeri pe phuv
20 kaśte aśunel äl vakimata kolenqe kaj si phandade,
te xastravel kolen kaj träbul pedepsime le merimaça.
21 Ka o anav le Rajesqo te avel vestime anθ-o Siono,
haj lesqi lauda anθ-o Jerusalimo,
22 kana va kidena pes othe poporǎ,
thagarimata kaśte sluźin le Rajesqe.
23 Kana maj semas ïnkä tärno
phaglǎs muro zuralimos
haj xarnǎrdǎs mïrï viaca.
24 Phenav:
„Muro Del,
tu kaj trais veśniko,
na le man ke epaś mïrä viacaqi!
25 Tu kerdǎn dä mult e phuv,
haj o ćeri si e buki ke vastenqi.
26 On va xasaona,
dar tu va aćhosa.
Jel duj va puraona sar äk hajna,
va paruesa len sar äk coala,
haj va nakhena.
27 Dar tu aćhos sa kodova,
haj ke bärśa ni va termenina pes.
28 Äl ćhave ke robenqe va aćhona tuça,
haj lenqe ćhave va beśena bi daraqo angla tuθe.”