🏠 <     Alfabeto le literasa „c”     Alfabeto le literasa „k”
E Agar haj o Ismael
16
1 E Saraj e rromni le Avramosqi ni kerdǎs lesqe nić äk ćhavo.
Lan sas la äk roaba eʒiptjanka p-o anav Agar.
2 Haj e Saraj phendǎ le Avramosqe:
— Dikh,
o Raj ni muklǎ man te kerav ćhave.
Rugiv tut te ʒas kä mïrï roaba,
kadǎ daśtiv te avel man ćhave laθar!
O Avram aśundǎs so phendǎs e Saraj.
3 E Saraj e rromni le Avramosqi lilǎs le eʒiptjanka Agar,
pe roaba,
haj dǎ lan dä rromni pe rromesqe le Avramosqe,
pala so o Avram beślos deś bärś anθ-o Them Kanaan.
4 Ov gelos ke Agar haj oj aćhilis khamni.
Kana oj dikhlǎ pes khamni,
dikhlǎs opral pe stäpïnka.
5 Haj e Saraj phendǎ le Avramosqe:
— Tu san dośalo sosθe kerdilo pe manqe!
Me dinem mïrï roaba anθä kiri angali,
haj kana oj dikhlǎ kä aćhili khamni,
dikhlǎ man opral.
O Raj te kerel kris maśkar amenθe!
6 O Avram phendǎs palpale le Sarajaqe:
— Dikh,
ki roaba si anθä kǒ vast.
Ker laqe so tu kames!
Haj e Saraj phiradilis nasul laça,
haj e Agar naślis laθar.
7 Haj o Ïnʒero le Rajesqo arakhlǎ lan
paśaj xaing ande mulani,
paśa o drom kaj ïngǎrel k-o Śur.
8 Ov phendǎs:
— Agar,
e roaba le Sarajaqi,
kaθar aves haj kaj ʒas?
— Naśav kaθar mïrï stäpïnka,
Saraj.
9 Bolde tut kä kiri stäpïnka
haj aśun laθar,
beś telal laqo vast!
10 Si te barǎrav but ke ćhaven,
si te aven kadǎ dä bare
kä ni daśtin te aven ginde.
11 Dikh,
akanak san khamni.
Si te biandesa äk ćhavo
haj si te ćhus lesqo anav Ismael,
b kä o Raj aśundǎ ki dukh.
12 Ov si te avel sar äk xär sälbatiko
maśkar äl manuś.
Lesqo vast si te avel vazdino karing sǎ äl manuśa
haj o vast saorä manuśänqo si te avel vazdino karing lesθe,
haj si te avel korkoro bi phralenqo.
13 Haj oj ćhutǎs o anav le Rajesqo kaj dǎ laqe duma:
— Tu san o Del kaj dikhel man.
Kä oj phendǎs:
— Ćaćes?
Kate me dikhlem kodoles kaj dikhlǎ man!
14 Kodolasqe e xaing kodoja bućhol Laxaj-Roj:
— E xaing Kolesqi kaj si ʒungado haj dikhel.
Oj si maśkar o Kadeś haj o Bared.
15 E Agar biandǎs le Avramosqe äk ćhavo,
haj o Avram ćhutǎ lesqo anav Ismael.
16 Le Avramos sas les oxtodeśa haj śov bärś
kana e Agar biandǎ lesqe le Ismaelos.