🏠 <     Alfabeto le literasa „k”     Alfabeto rromano o internacionalo
O salmo 104
Lăudisar, muro ilo, le Raies, savo cherdeas o ceri hai e phuv!
1 Binecuvintisar,
muro ilo,
le Raies!
Raia,
muro Del,
tu san but baro!
San hureado ando strălucimos hai o barimos!
2 Uciares tut le luminasa sar ăc mantauasa,
întinzos o ceri sar ăc corto.
3 Ov ciul ăl grinzi pe cheresche păl nori le brîșîndesche.
a
Ov cherel andal nori peo urdon, hai ov phirel lesa păl phachea le bravaleache.
4 Ăl bravalea cherel len pe soli
hai ăl strafeamata cherel len pe slujitorea.
5 Laciardeas e phuv păl lache temeli,
nici ăc data ni va avela mișchime.
6 Uciardean lan le paiesa adînco sar ăc hainasa,
o pai beșelas opral pal plaia,
7 dar că cheo mustromos nașlos,
co trăsnimos che glasosco lilea lan co nașîmos,
8 uștindos păl plaia hai muchindos pes andăl harea,
gi co than savo hotărîsardean anda leste.b
9 Ciutean ăc hotari pa savo ni va nachela,
caște na mai boldel pes te uciarel e phuv.c
 
10 Ov cherel te țîșnean izvorea andăl harea,
hai ăl paia thabden mașcar ăl plaia.
11 On den pai te pen saoră animalea le cîmposche,
ăl hăra sălbatici gi cai ceileon.
12 Ăl ciriclea le cerosche beșen pașa ăl paia
hai ciripin mașcar ăl crengi.
13 Anda peo cher opral chinghearel ăl plaia,
hai ciailol e phuv le rodosa che bucheango.
14 Cherel te bareol e ciar andal animalea,
hai ăl plante andal manuș te cheren len buchi,
te încalaven hamos andai phuv:
15 mol,
cai bucuril o ilo le manușăsco,
untdelemno,
te strălucil o mui,
hai marno,
cai zurearel o ilo le manușăsco.
16 Ciailon ăl dafia le Raieske:
ăl cedrea anda o Libano save ciutea len ov.
17 Andă lende cheren ăl ciriclea pe cuiburi,
e barza beșel păl brazi.
18 Ăl bare plaia si andal țapi ăl sălbaticea,
hai ăl stînci si azăvada andal șoșoia.
19 Ov cherdeas o cionot,
caște sicavel ăl bare ghesa,
hai o cham gianel cana trăbul te perel.
20 Tu cheres o tunearico hai si reat:
atunci saoră animalea le vășănghe phiren.
21 Ăl leea tărne zbărîn hai camen te hărtănin,
hai roden peo hamos catar o Del.
22 Cana înclel o cham,
rin pes,
hai soven andă pe vizuini.
23 Ăl manuș înclen că pi buchi,
că pi buchi gi pe reat.
 
24 O!
Cabor dă but buchea cherdean,
Raia!
Saoră cherdean len gogheasa,
hai e phuv si pherdi sosa cherdean tu.
25 Ita e marea bari hai buhli:
othe mișchin animalea bi ghinde,
mace bare hai țîine.
26 Pă late phiren ăl corăbii hai o leviatano,
d
saves cherdean les te chelel pesche andă la.
27 Saoră ajuchearen tut
caște des len hamos cana trăbul.
28 Cana des len,
on chiden les.
Cana putres cheo vast,
on ciailon lacimatendar.
29 Cana garaves cheo mui,
lenghe si lenghe bari dar.
Cana les lengo phurdimos,
on meren hai pale cherdeon pes chișai.
30 Cana des drom cheo phurdimos,
on si cherde,
cheres nevo so si pe phuv.
 
31 E slava le Raieski te avel întotdeauna!
Te bucuril pes o Rai pe bucheandar!
32 Vardil pe phuv,
hai oi izdral,
machel le naiesa ăl plaia,
hai on încalen thuv.
33 Si te ghilabav le Raieske cabor va traiiva,
va lăudiva mîră Devles saorî viața.
34 Te placiol les mîră gînduri,
că bucuriv man le Raiestar!
35 Te hasaon ăl bezehale pa-i phuv!
Cola cai cheren nasul ta na mai train!
Binecuvintisar,
muro ilo,
le Raies!
Lăudin le Raies!e