Alfabeto rromano o internacionalo     Lakhatyikone betüvonența (k)     Ungure betüvonéncá
Le Abrahamos hin les te avera ćhave, dë le Iźakosqe mikel o barvajibo
25
1 Thë o Abraham liǎs pesqe jekha rromnǎ,
savi kidë bićhiǎs Ketura.
2 Voj kerdǎs lesqe le Zimranos,
le Jokśanos,
le Medanos,
le Midianos,
le Iśbakos thë le Śuaxos.
3 O Jokśan kerdǎs le Śebas thë le Dedanos.
Katho Dedan avile kala nepi:
o aśuri,
o lëtuśi thë o lëummi.
4 Le Midianosqre ćhave has o Efa,
o Efer,
o Xanok,
o Abida thë o Elda.
Kala së la Keturaqre ćhave hasle.
5 Le Abrahamos so has les,
sëmindënos le Iźakosqe dinǎs.
6 O kolavren ćhaven,
save katha aver rromnǎ kerdǐle,
o Abraham dinǎ len ojandeki.
Thë ʒi kaj ʒiʒiǎs vo,
tranǎ len katha pesqro ćhavo,
katho Iźak,
ka kodo than kathar opre avel o kham,
ko them Kedem.
Le Abrahamosqro meribo
7 O Abraham but ʒiʒiǎs,
jeg śäl thë eftavardeś thë panć borś.
8 O Abraham ari dinǎs pesqro vodji
thë muǎs pala jeg śukar phuribo,
phuro an borśa thë ćëlo viacaθar.
Thë othe risǎs maśka pesqre mule.
9 O Iźak thë o Iśmael,
lesqre ćhave,
parrunde les an borlongos Makpela,
savo anglo Mamre hino,
pe le Efronosqri mal,
savo le Coxaresqro ćhavo haslo,
jeg xetitanos.
10 Këdë hinǐ i mal
savi cindǎs la o Abraham katho xetitënjë.
Othe has parrunθe o Abraham thë lesqri rromnji i Śara.
11 Thë pala sosθe muǎs o Abraham,
o Del aldindǎs lesqre ćhas le Iźakos.
Vo paśa i xanjik Laxaj-Roj beśǎs.