Alfabeto rromano o internacionalo     Lakhatyikone betüvonența (k)     Ungure betüvonéncá
O Dél csugyász pé probá lé Ábrahámosz
22
1 Pálá kode,
o Dél csugyász lé Ábrahámosz pé probá.
Ode phéngyász lészké:
— Ábrahám!
The vo ode phéngyász:
— Kádé hom.
2 O Dél ode phéngyász lészké:
— Lé tré csász,
tré jékhé csász,
szávész kámész tu,
lé Izsákosz,
the dzsá án thán Moria!
The mudár lész pé jég áltárisz
the phábár lész vás mángé
po plejisz szávo mé phénoho lész tuké!
3 O Ábrahám opré ustyijász jokor toszárrá,
opré lácsárgyász pészkré számárész
the lijász pehe dujé terné szogálovonén
the té lé Izsákosz,
lészkré csász.
Csingyász o kástá vás o phábáribo,
a the gijász ká kodo thán szávo phéngyász lészké o Dél.
4 O trito gyész o Ábrahám opré dikhjász
the dikhjász kodo thán gyé durál.
5 The ode phéngyász lé ternéngé:
— Tumén ácsén kádé lé számárehe!
Mé the morro csávo opré dzsász dzsi kodé
the télé bángyuváhá ánglá o Dél,
the pálá kode pálé áváhá tuméndé.
6 O Ábrahám lijász o kástá vás o phábáribo,
csugyász lén pé pészkro csávo,
po Izsák,
ligingyász i jág the i csuri,
the gilé péngé duj dzsiné án jékháté.
7 O Izsák ode phéngyász pészkré dádészké,
lé Ábrahámoszké:
— Morro dád!
— Kádé hom,
morro csávo — phéngyász pálé.
O Izsák ode phéngyász:
— Dikh,
kádé hin i jág the o kástá,
de káj hin o terno bákro vás o phábáribo?
8 The o Ábrahám ode phéngyász lészké:
— Lé Délész hin lész gindosz
té dél ámén lé bákrész vás o phábáribo,
morro csávo.
The gilé duj dzsiné án jékháté.
9 Káná othé riszlé kodé káj phéngyász lészké o Dél,
o Ábrahám kérgyász jég áltárisz,
lácsárgyász o kástá pé lészté,
pálá kode phángjász pészkré csász lé Izsákosz
the opré csugyász lész po kástá po áltárisz.
10 O Ábrahám hhunyász i csuri
té mudárél pészkré csász.
11 Akor lé Drágoné Délészkro Ángyálosz
dinyász csingár lészké ándrá mennyosz:
— Ábrahám,
Ábrahám!
— Kádé hom!
— phéngyász vo pálé.
12 O Ángyálosz ode phéngyász:
— Ács thánészté!
Ná ázbá ká tro csávo,
ná kér lészké khájcs!
Ákáná dzsánáv ké dárász kátho Dél.
Ké ná nyikérgyán tré csász,
tré jékhé csász mándár.
13 The o Ábrahám körbe dikhjász,
the dikhjász pálá pészkro dumo jékhé bákrész
káj ándré hászlo ákádimén pészkré singéncá án bokri.
O Ábrahám othé gijász the hhunyász lé bákrész
the phábárgyász lész lé Délészké án pészkré császkro thán.
14 O Ábrahám kide csugyász kolé thánészkro náv:
„O Drágon Dél gindinélá pész pé áméndé.”
Vás kode phénén té ágyész:
Pé lé Drágoné Délészkro plejisz
o Drágon Dél gindinél pész pé áméndé.
15 Drágoné Délészkro
Ángyálosz té o dujto váré dinyász csingár ándrá mennyosz ko Ábrahám:
16 — „Pé mándé coláhháráv” phénél o Drágon Dél,
„vás ode káj kérgyán kede butyi
the ná nyikérgyán pálé tré csász,
tré jékhé csász,
17 máj misto áldinoho tut
the bárároho tré császkré nyámosz
kici but szár o csillagész po mennyosz
the szár o homokosz páso tengerosz.
The kolá szávé tutár ávéná,
léná o fori péngré ruslé mánuséngré.
18 Lá phuvákro szászto néposz hhudéná áldásisz
pordál koléndé szávé tutár ávéná,
ké tu kide kérgyán szár mé phéngyom.”
19 O Ábrahám pálé gijász ká pészkré szogálovi,
the ustyilé the án jékháté gilé péngé ká Beérseba,
the o Ábrahám othé bésjász.
Lé Náhhoroszkré csávé
20 Pálá kode phéndé lé Ábrahámoszké:
Dikh,
té i Milká csávén kérgyász tré phrálészké,
lé Náhhoroszké.
21 Lé Ucosz lé máj bárész,
lé Buzosz,
lészkré phrálész,
lé Kémuélosz (lé Arámoszkro dád),
22 lé Keszedosz,
lé Hházosz,
lé Pildásosz,
lé Jidláfosz the lé Bétuélosz.
23 O Bétuél kérgyász lá Rébéká.
Kálé ohhton kérgyász lén i Milká lé Náhhoroszké,
lé Ábrahámoszkré phrálészké.
24 Lé Náhhoroszkri okevér rromnyi,
i Reumá,
kérgyász lészké té voj lé Tébáhhosz,
lé Gáhhámosz,
lé Táhhásosz the lé Máákász.